Završen projekt opremanja dnevnih bolnica i kirugija u riječkom KBC-u

21

Ukupna financijska vrijednost projekta je 49.8 milijuna kuna kojih je gotovo u potpunosti (99.93%) uplaćeno iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“.

Ovim trogodišnjim projektom, koji je krenuo polovicom 2016. godine, u riječki je KBC uloženo gotovo 21 milijun kuna u izvođenje građevinsko-obrtničkih i elektroinstalaterskih radova, radova na termotehničkim instalacijama i hidroinstalacijama uz prateće usluge stručnog nadzora, te više od 27 milijuna kuna za nabavu i ugradnju opreme za funkcionalno osposobljavanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija.

Suvremena oprema

Projektom su obnovljene Klinika za kirurgiju (na dvama lokalitetima Rijeka i Sušak), Klinika za ginekologiju i porodništvo, Klinika za oftalmologiju, Klinika za neurologiju, Klinika za psihijatriju, Zavod za gastroenterologiju, Klinika za urologiju, Zavod za kardiovaskularne bolesti, Zavod za pulmologiju, Zavod za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu te Klinika za pedijatriju i prostori za fizikalnu terapiju u Dječjoj bolnici Kantrida.

Završetkom projekta ovi su prostori, koji se protežu na oko 2500 kvadratnih metara u 15 građevina, opremljeni i osposobljeni za rad sa suvremenom opremom, poboljšani u aspektu dostupnosti za osobe s invaliditetom i poteškoćama u kretanju te povećani fizičkim kapacitetom.

Među novom nabavljenom opremom istaknuti su novi endoskopski stup za ginekološku salu, egzoskeletni robot za automatiziranu terapiju ruke i ESWL uređaj za ultrazvučno razbijanje bubrežnih kamenaca.

Predstavljanju rezultata projekta u Sali za sastanke Klinike za kirurgiju u glavnoj zgradi riječke bolnice nazočili su ravnatelj KBC-a Davor Štimac, ministar zdravstva Milan Kujundžić, državna tajnica Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU Spomenka Đurić i pomoćnik ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU) Mislav Sovulj, uz prisustvo zamjenika gradonačelnika Rijeke Nikole Ivaniša i pročelnice Ureda za zdravstvo PGŽ-a Đulije Malatestinić.

Brža zdravstvena usluga na dnevnoj bazi

Ravnatelj riječkog KBC-a Davor Štimac naveo je kako će doprinos ovog značajnog projekta omogućiti smanjenje broja prijema stacioniranih pacijenata te povećanje broja pacijenata u dnevnim bolnicama, sve sa željom za potpunijom, adekvatnijom i financijski isplativijom zdravstvenom zaštitom pacijenata.

U svom obraćanju profesor Štimac, ravnatelj KBC Rijeka, istaknuo je da je ova kapitalna investicija ta koje će transformirati rad djelatnika KBX Rijeka i dovesti do bržeg usluživanja bolesnika na dnevnoj bazi. Ujedno je zahvalio svima koji su sudjelovali i omogućili realizaciju ovog projekta, kao i Gradu Rijeci na prošlogodišnjoj donaciji za uređenje Klinike za kirurgiju i Klinike za internu medicinu.

Ministar zdravstva Milan Kujundžić kazao je kako će novoopremljeni prostori KBC-a Rijeka, a posebno suvremeni medicinski uređaji, mnogo značiti velikom broju stanovnika riječke regije koji gravitiraju ovoj bolnici. Ujedno je podsjetio kako su na lokalitetu Sušak prošle godine otvorili objedinjeni hitni prijem, nabavili opremu za riječku radiologiju, kardiologiju i ginekologiju te da je sljedeći korak osiguranje financija za nastavak izgradnje nove bolnice na Sušaku.

Dodatne informacije o projektu možete pronaći na web stranicama KBC-a Rijeka.

Komentari