Zabranjen rad skloništu za životinje u Crikvenici, pse držali bez uvjeta

100
pas

Nakon što je udruga Prijatelji životinja poslala nekoliko prijava, veterinarska inspekcija zabranila je rad Veterinarskoj ambulanti Crikvenica d.o.o. na adresi gdje, kao pravna osoba, obavlja i djelatnost skloništa za nezbrinute životinje. Iz Državnog inspektorata naredili su i da se osam pasa, smještenih na lokaciji koja nije registrirana kao sklonište niti nema uvjete, premjesti u druga registrirana skloništa!

Skandalozna priča koju su pri tri mjeseca pokrenuli zaštitari životinja time je dobila sretan epilog

Psi i mačke dosad su se više od četiri godine smještale u neregistrirano sklonište na adresi različitoj od one prijavljene u Upisnik kućnih ljubimaca, za koje je Veterinarska ambulanta Crikvenica d.o.o. dobila dozvolu za rad, a koje je zatvoreno. Cijelo to vrijeme Ambulanta je sklapala unosne ugovore s gradovima i općinama za uslugu zbrinjavanja napuštenih životinja na temelju rješenja o obavljanju djelatnosti skloništa za zatvoreno sklonište. Time je kontinuirano i svjesno kršila Zakon o zaštiti životinja i Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje! Skloništa moraju imati najviše standarde u postupanju prema životinjama jer one ionako već ispaštaju zbog ljudske neodgovornosti, poručili su Prijatelji životinja.

“Nakon saznanja o tome, zabrinuti za zdravlje, sigurnost i dobrobit pasa, početkom studenoga 2023. godine prijavili smo sve veterinarskoj inspekciji i inspekciji rada te zatražili hitno zatvaranje ilegalnog skloništa i smještanje životinja koje se tamo nalaze u registrirana skloništa. Zapanjilo nas je što veterinarska inspekcija najmanje četiri godine nije reagirala na nezakonit rad skloništa u Crikvenici. Nevjerojatno je da nije provela nadzor nad skloništem iz kojega bi saznala da se psi i mačke uopće ne nalaze na adresi odobrenoga skloništa koja se navodi na internetskim stranicama Jedinstvenog informacijskog centra (JIC) Ministarstva poljoprivrede ili pak na činjenicu da se životinje smještaju u sklonište koje nema valjano rješenje o ispunjavanju prostornih, smještajnih, higijenskih i logističkih uvjeta za obavljanje djelatnosti skloništa.

Podsjećamo da skloništa moraju svaku životinju upisati u JIC, gdje moraju bilježiti i da su svaku od njih kastrirali, dok štence i mačiće udomljavaju obavezujući udomitelja da ih kastrira i to treba kontrolirati. Mnoga skloništa krše propise i to ne rade. Poseban problem je što pojedina skloništa potpisuju ugovore o zbrinjavanju napuštenih životinja s previše lokalnih zajednica s obzirom na ograničen kapacitet za koji su registrirana. Osim toga, potpisuju ugovore s gradovima i općinama koji su previše udaljeni od skloništa da bi im sklonište moglo pružiti uslugu u propisanom roku, npr. nađenoj ozlijeđenoj životinji osigurati veterinarsku pomoć najkasnije unutar dva sata od primitka prijave.
Zahvaljujemo volonterima koji će izmještenim psima iz neregistriranog skloništa u Crikvenici tražiti domove i koji se svakodnevno angažiraju kako bi skloništa na njihovu području poslovala transparentno, zakonito i u cilju udomljavanja životinja. Nakon zatvaranja skloništa i premještanja pasa, očekujemo i sankcioniranje prekršitelja, i to bez pokušaja zataškavanja i odugovlačenja postupka. Nedopustivo je da nadležne institucije i same čine prekršaje!”, kazali su Prijatelji životinja.

Komentari