Za sufinanciranje širih javnih potreba u riječkim osnovnim školama osigurano 163 tisuće eura

122
OŠ Centar

Za sufinanciranje širih javnih potreba u riječkim osnovnim školama u školskoj 2023./2024. godini iz gradskog proračuna izdvojit će se od 162.982,00 eura.

Tim sredstvima sufinancirat će se provođenje programa Školsko poslijepodne samo za mene, Građanskog odgoja i obrazovanja, programa zavičajne nastave Moja Rijeka te dva programa za darovite učenike – “E-matematičke učionica” za darovite mlade matematičare te Likovnog istraživačkog ateljea darovitih osnovnoškolca (LIADO).

Osnovnoškolsko obrazovanje, kao jedina obvezna razina obrazovanja uz program predškole, predstavlja izrazito važan dio sustava obrazovanja kojim bi se kompetencije nužne za život u današnjem (socioekonomskom) kontekstu trebale promišljeno i planski prenositi na učenice i učenike. Kako bi doprinio cjelovitom razvoju riječke djece i u fokus pozicionirao najbolji interes svakog djeteta, Grad Rijeka izgradio je bogat i prepoznatljiv sustav odgojno-obrazovnog nadstandarda. Naime, iako za razvoj nadstandarda ne postoji zakonska obveza, Grad Rijeka već dugi niz godina prati potrebe djece i roditelja te razvija nove, unaprjeđuje postojeće i podupire brojne programe i projekte za djecu i mlade. Programi nadstandarda trebali bi predstavljati nadogradnju nacionalno osmišljenog i financiranog sustava obrazovanja koji proizlaze iz lokalno utvrđene, specifične potrebe te se financiraju u skladu s mogućnostima i prioritetima osnivača škola. Nažalost, u današnjem je društvu nadstandard postao standard odnosno osnovna potreba djece i roditelja posljedična suvremenom načinu života. Ulaganje u kvalitetu obrazovanja ključno je pitanje za svakog odgovornog osnivača.

Školsko poslijepodne samo za mene program je namijenjen učenicima u riziku od školskog neuspjeha i nastanka poteškoća u ponašanju od prvog do osmog razreda Osnovne škole Nikola Tesla. Program okuplja učenike kojima je potreban dodatan oblik podrške – učenike iz obitelji slabijeg socioekonomskog statusa, učenike s određenim razvojnim teškoćama, učenike s teškom obiteljskom situacijom, učenike pripadnike romske nacionalne manjine.

Grad će i ove godine financirati provedbu programa Građanski odgoj i obrazovanje u sklopu kojega će oko 600 učenika iz 24 riječke škole učiti o demokraciji, ljudskim pravima, toleranciji i prihvaćenju različitosti, zaštitu okoliša, volontiranju, pomaganju prijateljima, nenasilju, upravljanju sukobima  i mnogim drugima temama koje su temeljne za napredak društva u cjelini.

Također, nastavljamo s provedbom još jednog iznimno popularnog programa – Grad će i ove godine financirati provedbu programa Moja Rijeka s idejom pružanja našim malim sugrađanima mogućnosti stjecanja većih znanja o vlastitom gradu te stvaranja pozitivnog emocionalnog odnosa učenika prema njihovom neposrednom okruženju. Programom „Moja Rijeka“ uspješno se potiče učeničko jezično i stvaralačko izražavanje vezano uz brojne povijesne, geografske, umjetničke, kulturne i sportske znamenitosti grada Rijeke. Sve će to, i još puno više, istraživati oko 650 mladih Riječana iz 20 riječkih škola.

Grad Rijeka raznim programima već niz godina prati i potiče napredovanje darovitih učenika, stoga i ove godine nastavljamo s financiranjem sljedećih programa – E-matematička učionica za darovite mlade matematičare i LIADO – Likovni istraživački atelje darovitih osnovnoškolca. E-matematička učionica jest oblik izvannastavnog rada sa skupinama darovitih učenika po prilagođenim naprednim programima. Polaznici su učenici svih riječkih osnovnih škola, uzrasta od četvrtog do osmog razreda, identificirani nakon natjecanja ili temeljem ciljanog testiranja. Nositelj Programa je OŠ Gornja Vežica. U program E-matematička učionica godišnje je uključeno oko 90 učenika, a s njima radi 20 učitelja odnosno nastavnika. Program LIADO – Likovni istraživački atelje darovitih osnovnoškolca okuplja učenike od petog do osmog razreda svih osnovnih škola grada Rijeke. Cilj programa je razvijati i poticati kreativnost djece, kako bi daljnjim radom pozitivno utjecala na okruženje u smislu dizajna i kulturne svijesti. Nositelj Programa je OŠ Kozala. U program je godišnje uključeno oko 70 učenika, a s njima rade četiri učitelja odnosno nastavnika i dva asistenta.

Komentari