Uvedeno pravu na novčanu pomoć samozaposlenom roditelju-obrtniku

157
roditelj

Gradsko vijeće usvojilo je Odluku o pravu na novčanu pomoć samozaposlenom roditelju koji obavlja gospodarsku djelatnost obrta. Cilj donošenja odluke je samozaposlenom roditelju koji obavlja gospodarsku djelatnost obrta olakšati povratak na tržište rada nakon isteka rodiljnog, odnosno roditeljskog dopusta, dodjelom jednokratne pomoći u visini prosječne mjesečne rodiljne, odnosno roditeljske naknade, isplaćene u posljednja tri mjeseca korištenja prava na rodiljni, odnosno roditeljski dopust.

Zadovoljstvo donošenjem odluke izrazila je vijećnica Tea Mičić Badurina, istaknuvši kako je upravo PGS predložio uvođenje ovakvog oblika pomoći. Na prijedlog odluke amandman je podnio Klub vijećnika HDZ-a, predlažući da se pravo na novčanu pomoć proširi i na osobe koje obavljaju djelatnost domaće radinosti ili sporednog zanimanja, a izjednačene su s gospodarskom djelatnosti obrta, što je i usvojeno.

Usvojen je detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2023. godinu. Detaljni plan je sastavljen na temelju prijava pristiglih na javni poziv za prijavu projekata i programa te će se kroz Program javnih potreba u tehničkoj kulturi podupirati 79 projekata i programa s ukupnim iznosom od gotovo 155 tisuća eura.

Usvojene su izmjene odluke o Detaljnom planu uređenja središta područja Krnjevo, čime su stvoreni konačni prostorno-planski preduvjeti za gradnju stanova po programu poticane stanogradnje „POS Zamet“, planiranih na lokaciji između Zametske ulice i Ulice Ivana Lupisa. DPU središta područja Krnjevo, prije nego što se našao pred Gradskim vijećnicima, dobio je i suglasnost Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Odluka o javnim priznanjima Grada Rijeke usklađena je s preustrojem gradske uprave, dok je Odluka o visini novčanih nagrada za javna priznanja Grada Rijeke usklađena s uvođenjem eura kao službene valute u RH.

Gradsko vijeće je usvojilo Izvješće o radu komunalnog društva Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom za 2022. godinu kao davatelja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Rijeke. Podnošenje izvješća je zakonska obveza KD Čistoće prema Zakonu o gospodarenju otpadom.

Komentari