Ustavni sud: Ostaje zabrana rada nedjeljom

83
trgovina

Ustavni sud je danas odbio predlagatelje koji su osporavali ustavnost Zakona o trgovini koji propisuje da je većina nedjelja tijekom godine neradna.

Izmjene Zakona o trgovini osporavali su mali trgovci i obrtnici, ali i Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) te stranka Fokus. Na snagu su stupile 1. srpnja prošle godine, a prema njima trgovci mogu odabrati 16 nedjelja u godini tijekom kojih bi radili.

Ustavni sud prigovor podnositelja da Ustav ni mjerodavno domaće i međunarodno pravo ne određuju nedjelju kao dan tjednog odmora radnika nije razmatrao. Istovremeno odbacio je tvrdnje da su zakonom nerazmjerno ograničene poduzetničke slobode, da mjera nije razmjerna te da se zaštita radnika, što je vlada navela kao cilj donošenja zakona, mogla osigurati i izmjenama Zakona o radu.

“Imajući u vidu da osporena mjera ni jednom od adresata nije nametnula prekomjerni teret, Ustavni sud ocijenio je da je osporena mjera razmjerna cilju koji se njome želio postići”, navode u priopćenju, a donosi Index.

Ustavni sud, na sjednici održanoj 6. veljače 2024., donio je, među ostalim, nekoliko odluka/rješenja od interesa za javnost:

I. Nije prihvatio prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članaka 57. i 70. Zakona o trgovini (“Narodne novine” broj 87/08., 96/08., 116/08., 76/09., 114/11., 68/13., 30/14., 32/19., 98/19., 32/20. i 33/23.), te članka 12. Zakona o
izmjenama i dopuni Zakona o trgovini (“Narodne novine” broj 33/23.). (predmet broj: U-I-3291/2023 i dr.)

Rješenje je doneseno većinom od 10 glasova, protiv su bili suci Andrej Abramović, Lovorka Kušan i Goran Selanec koji su najavili izdvojena mišljenja.

Izdvojena podupiruća mišljenja najavili su suci Ingrid Antičević Marinović, Branko Brkić i Miroslav Šumanović.

II. Odbio je zahtjev za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor (“Narodne novine” broj 114/23. i 125/23.; u daljnjem tekstu: ZIJIZ), nije prihvatio prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s
Ustavom članaka 2. – 11. i 14. – 16. ZIJIZ-a, nije prihvatio prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona o izmjenama ZIJIZ-a, te je obustavio postupak u povodu zahtjeva i odbacio prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s
Ustavom članka 18. ZIJIZ-a (“Narodne novine” broj 114/23.) u dijelu koji glasi “a stupa na snagu 1. listopada 2023.”. (predmet broj: U-I-4116/2023 i dr.)

Odluka i rješenje doneseni su većinom od 9 glasova, protiv su bili suci Andrej Abramović, Ingrid Antičević Marinović, Lovorka Kušan i Goran Selanec koji su najavili izdvojena mišljenja.

Izdvojena podupiruća mišljenja najavili su suci Branko Brkić, Davorin Mlakar i Miroslav Šumanović.

III. Pokrenuo je postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom te je ukinuo članak 43. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (“Narodne novine” broj 137/10., 76/12., 78/16., 46/17., 73/17., 94/18., 114/22. i 20/23.) u dijelu u kojem je propisano da “kada HRT
2 obavlja djelatnost kao javnu službu u skladu sa ovim Zakonom, radnici HRT-a nemaju pravo na štrajk, što se pobliže uređuje općim aktom HRT-a ili kolektivnim ugovorom.”.
(predmet broj: U-I-1621/2023)
Odluka je donesena jednoglasno.

Komentari