Uskoro kreću upisi u gradske dječje vrtiće More, Rijeka i Sušak

139
vrtić

Od 2. do 8. travnja trajat će upisi djece u dječje vrtiće Rijeka, Sušak i More za pedagošku 2024./2025. godinu.

Grad Rijeka osnivač je ustanova Dječji vrtić Rijeka, Dječji vrtić More i Dječji vrtić Sušak u kojima se provodi redoviti 10-satni program predškolskog odgoja te niz drugih programa za djecu, od navršenih jedne godine života do polaska u osnovnu školu.

Prijave za upis djece u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za sva tri gradska vrtića zaprimat će podnošenjem Prijave za upis djeteta elektroničkim putem ispunjavanjem e-obrasca na Informacijskom servisu Grada Rijeke i prilaganjem odgovarajuće dokumentacije.

Poveznica na sustav dostupna je na mrežnim stranicama dječjih vrtića.

U jasličke programe upisuju se djeca koja do 31. 8. tekuće kalendarske godine navrše jednu godinu, dok se u vrtićke programe upisuju djeca koje do tog datuma navrše tri godine.

Tko ostvaruje prednost pri upisu?

Temeljem Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Rijeka, jednaku prednost pri upisu djece u Dječji vrtić Rijeka ostvaruje:

  1. dijete koje zajedno s oba roditelja, odnosno samohranim roditeljem ili jednim roditeljem ukoliko se radi o jednoroditeljskoj obitelji, ima prebivalište na području grada Rijeke;
  2. dijete kojem je dodijeljen skrbnik odnosno dijete koje je smješteno u udomiteljsku obitelj ili ustanovu socijalne skrbi, neovisno o njegovom prebivalištu, ako njegov skrbnik ili udomitelj ima prebivalište na području grada Rijeke, odnosno ako ustanova socijalne skrbi ima sjedište ili podružnicu na području grada Rijeke;
  3. dijete strani državljanin koje ima odobren najmanje privremeni boravak ili odobrenu međunarodnu zaštitu u Republici Hrvatskoj i živi na području grada Rijeke zajedno s oba roditelja odnosno samohranim roditeljem ili jednim roditeljem ukoliko se radi o jednoroditeljskoj obitelji.

Prednost pri upisu djeca ostvaruju prema redu prvenstva sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju: djeca koja do 1. travnja 2024. godine navrše četiri godine života, djeca roditelja invalida Domovinskog rata, djeca oba zaposlena roditelja, djeca iz obitelji s troje ili više djece, djeca samohranih roditelja, djeca iz jednoroditeljskih obitelji, djeca koja su ostvarila pravo na uslugu smještaja u udomiteljskoj obitelji, djeca s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima, djeca osoba s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar osoba s invaliditetom i djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu ili su korisnici zajamčene minimalne naknade.

Prednost pri upisu u okviru utvrđenog broja slobodnih mjesta po programima i odgojnim skupinama ostvaruje dijete s većim zbrojem bodova utvrđenih sukladno Pravilniku o upisu djece dječjih vrtića. Ukoliko dvoje ili više djece ostvari jednak broj bodova redoslijed na Listi reda prvenstva utvrđuje se po kriteriju starosti djeteta, od starijeg prema mlađem.

Popis potrebne dokumentacije i dokaza o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu koje je roditelj dužan priložiti prilikom podnošenja prijave za upis, sadržan je u odlukama o upisu djece i mjerilima upisa za pedagošku godinu 2024./2025. te u pravilnicima o upisu djece dječjih vrtića. Ove se odluke i pravilnici nalaze na mrežnim stranicama sve tri riječke predškolske ustanove.

Odluke također sadrže pregled organiziranih programa i odgojno-obrazovnih skupina po pojedinom objektu te također broj slobodnih mjesta po pojedinom programu. Upućujemo stoga roditelje da se pravovremeno informiraju o mogućnosti upisa svog djeteta.

Prije upisa roditelj je obvezan odazvati se pozivu vrtića i obaviti inicijalni razgovor uz prisutnost djeteta.

Koliki broj prijava se može poslati?

Roditelji svoje dijete mogu prijaviti u najviše dvije gradske predškolske ustanove (Dječji vrtić More, Dječji vrtić Rijeka i Dječji vrtić Sušak) s time da se jedna prijava može se odnositi samo na jedan željeni program. Roditelj ima mogućnost na prijavnom obrascu dati suglasnost da se dijete rasporedi u drugi najbliži podcentar s istim programom ukoliko ne ostvari pravo upisa u željeni podcentar.

Rezultati upisa

Privremeni rezultati prijava za upis, odnosno Lista reda prvenstva objavit će se na mrežnim stranicama vrtića i oglasnoj ploči 30. travnja 2024. godine. godine, dok će konačni rezultati upisa biti objavljeni na mrežnim stranicama vrtića i oglasnim pločama 5. lipnja 2024. godine.

Po objavi konačnih rezultata roditelju će biti ponuđeno sklapanje ugovora s dječjim vrtićem te će biti u obvezi uplate beskamatnog predujma u iznosu od 25,00 eura. Potpisivanjem ugovora i uplatom beskamatnog predujma smatra se da je dijete upisano u dječji vrtić.

Djeca u vrtić kreću od 1. rujna 2024. godine, kada započinje pedagoška godina 2024./2025.

Pozivaju se roditelji da prate mrežne stranice riječkih vrtićkih ustanova:

na kojima će se ažurno objavljivati sve obavijesti te će roditelji moći pronaći sve informacije bitne za upis svog djeteta.

Gdje se mogu dobiti dodatne informacije?

U slučaju bilo kakvih upita, slobodni ste obratiti se odabranom dječjem vrtiću:

Komentari