Ukoliko dobijete mail o koronavirusu, ne otvarajte ga! Može vam uzeti sve podatke s računala

35

MUP je objavio upozorenje za trenutno aktualnu i izuzetno opasnu prevaru. Riječ je o phishing kampanjama koje šalju e-mailove o koronavirusu te putem istih uvjeravaju korisnika da pokrene maliciozni kod na računalu. Ukoliko dobijete e-mail poruku s naslovom „An important COVID-19 update for our community“ ne otvarajte poruku! Napadači se lažno predstavljaju kao Svjetska zdravstvena organizacija te šalju poruke sa sadržajem informacija o koronavirusu, upozorenja iz zdravstvenog centra, savjeta stručnjaka za zaštitu od zaraze, analize o utjecaju virusa na razne sektore i djelatnosti, ponuda za ulaganja u lijekove protiv koronavirusa i proizvode o zaštiti, različitih snimaka o bolesti, „važne“ izjave o izvoru virusa u kojima se ističe ljudska odgovornost iz određenih zemalja itd. Privitak se distribuira pod imenom COVID-19.img. Naime, utvrđeno je da se preuzimanjem datoteke na Windows sprema arhivirana izvršna datoteka „Chance.exe“ koja pokreće potproces „Reg.Asm.exe“ koji je pak loader za trojanski konj „Agent Tesla“. Spomenuti trojanski kon preuzima sve podatke s računala i šalje ih napadaču. Ukoliko primijetite slične aktivnosti, molimo vas da prijavite policiji.

dc4ecf0a-6190-44bd-a965-a2b7a68f5188

Komentari