U NZZJZ PGŽ PCR test možete obaviti po cijeni od 490,00 kn za nalaz unutar 24 sata

17

Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ svakodnevno obavlja veliki broj testiranja te je PCR testiranje na SARS-CoV-2 u riječkom Zavodu moguće obaviti po cijeni od 490,00 kn, nalaz je najčešće gotov unutar 24 sata, a najkasnije unutar 48 sati. Po potrebi hitnoće i prema prethodnom dogovoru, odnosno kada se to posebno zahtjeva, nalaz se može izdati i ranije.

Iako rijetki, u praksi se hitni zahtjevi najčešće zaprimaju od strane pomoraca te u slučajevima hitnog putovanja u inozemstvo, a opcijom hitnog testiranja NZZJZ PGŽ omogućio je građanima dobivanje nalaza u najkraćem mogućem vremenskom roku od nekoliko sati.

NZZJZ PGŽ koristi iznimno kvalitetne PCR testove. U riječkom Zavodu isključivo se odrađuju  molekularne pretrage (RT-PCR test) za otkrivanje 3 ciljne genske sekvence SARS-CoV-2 iz uzorka brisa nazofarinksa. Vrijednosti svih triju ciljnih sekvenci izdaje se na nalazu, pri čemu u slučaju pozitivnog rezultata, za svaku se detektiranu gensku sekvencu SARS-CoV-2 ispisuje i dobivena CT vrijednost koja predstavlja broj ciklusa potreban da fluorescentni signal prijeđe definiranu graničnu vrijednost. Svi nalazi imaju i interpretaciju na engleskom jeziku te se po potrebi ispisuje i vrijeme uzrokovanja i izdavanja nalaza.

Komentari