Turistički promet Rijeke i dalje raste

15

Studeni u Rijeci ponovno donosi rast turističkog prometa te je u razdoblju od siječnja do kraja studenog, s ukupno 160.173 dolazaka, ostvaren porast od 8% u odnosu na isto razdoblje u 2018. godini. Gledajući turistički promet ostvareno je 448.693 noćenja, 15% više u odnosu na isto razdoblje lani.

Prema podatcima iz eVisitor informacijskog sustava, od 1. 1. do 30. 11. 2019., prosječni broj ukupno raspoloživih ležajeva iznosio je 8.250, a najviše noćenja ostvareno je u privatnom smještaju na koji otpada 256.466 noćenja, odnosno 57.16%.

Kao uvod u adventska događanja koji donosi prosinac, Rijeku su tijekom studenog posjetili brojni turisti, a prevladavaju strani s 375.166 noćenja što ukupno čini 84%. Broj domaćih turista nastavio je pozitivan trend rasta te su ostvarili porast od 30% u odnosu na prošlu godinu, odnosno 73.527 noćenja.  Najveći broj noćenja ostvarili su državljani Italije, SAD-a, Njemačke, Slovačke, Austrije, Nizozemske i Francuske.

Analizirajući dobne skupine i u studenom se nastavlja porast te su najviše noćenja ostvarili turisti iz dobne skupine od 19 do 30 godina, koji s 113.088 ostvaruju udio od 29,48% u ukupno ostvarenim noćenjima. Slijede turisti iz dobne skupine od 31 do 40 godina s udjelom od 21,38%. Dužina boravka turista također je u porastu te su strani turisti u prosjeku boravili 3,25 dana dok su domaći boravili 2,39 dana.

Rijeka ovim podatcima dokazuje da je cjelogodišnja destinacija te u suradnji s partnerima i bogatim adventskim programom očekuje još boji završetak ove turistički rekordne godine.

Komentari