Tko će preuzeti HNK Ivana pl. Zajca? Kazališno vijeće objavilo imena prijavljenih na natječaj za intendanta/cu

253
hnk ivana pl. zajca
Foto: Dražen Šokčević

Dana 3. studenog 2023. godine Kazališno vijeće donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za imenovanje intendanta/intendantice Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka.

U skladu s člankom 22. Statuta, natječaj je objavljen istovremeno u Novom listu i u Narodnim novinama, na dan 15. studenog 2023. godine.

U predviđenom roku za primanje prijava koji je počeo teći dana 16. studenog 2023. godine, a istekao dana 15. prosinca 2023. godine, zaprimljene su 4 (četiri) pravodobne prijave:

  1. Michael Capasso
  2. Dražen Siriščević
  3. Ana Vilenica
  4. Dubravka Vrgoč.

Prijava Michaela Capassa ne sadrži četverogodišnji program rada Kazališta, stoga  se u daljnjem postupku nije razmatrala.

Kazališno vijeće je na sjednici održanoj dana 27. prosinca 2023. godine razmatralo prijave koje udovoljavaju natječaju te je dana 8. siječnja 2024. godine proveden intervju i to su:

  1. Ana Vilenica
  2. Dražen Siriščević
  3. Dubravka Vrgoč.

Nakon održanog intervjua članovi Kazališnog vijeća glasaju o prijedlogu kandidata za imenovanje intendanta na način da daju: dva glasa za Dubravku Vrgoč, dva glasa za Dražena Siriščevića i jedan glas je suzdržan.

Predmetni zaključak će biti dostavljen Gradonačelniku Grada Rijeke.

Komentari