Sveučilištu u Rijeci odobreno preko 7.5 milijuna kuna za nove Erasmus mobilnosti u 2020.

88

Agencija za mobilnost i programe EU objavila je rezultate Erasmus natječaja za projekte mobilnosti unutar programskih zemalja KA103 za Erasmus+ natječajnu godinu 2020.

Sveučilištu u Rijeci odobreno je 1.035.250,00 eura (7.764.375,00 kuna) kako slijedi: 620.000,00 eura za studijski boravak studenata, 180.000,00 eura za stručnu praksu studenata, 46.750,00 eura za aktivnost održavanja nastave, 93.500,00 eura za aktivnost stručnog usavršavanja osoblja te 95.000,00 eura za potporu organizaciji mobilnosti.

Također, Sveučilištu u Rijeci odobreno je 300 licenci za OLS jezične procjene te 300 licenci za OLS jezične tečajeve.

Rezultati Erasmus natječaja Sveučilišta u Rijeci za Erasmus stručnu praksu bit će objavljeni sredinom svibnja.

Komentari