Sveučilište u Rijeci potpisalo Sporazum o suradnji s Hrvatskom zajednicom tehničke kulture

22

Na Rektoratu Sveučilišta u Rijeci danas, 26. lipnja 2020. održano je potpisivanje Sporazuma o suradnji između Sveučilišta u Rijeci i Hrvatske zajednice tehničke kulture. Sporazum su potpisali predsjednik HZTK-a dr. sc. Damir Tomić i rektorica Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija.

Uz potpisnike, prisutnima su se obratili i pomoćnik rektorice za međunarodnu suradnju i strateška partnerstva prof. dr. sc. Saša Zelenika i glavna tajnica HZTK-a gđa Zdenka Terek.

”Zadovoljna sam što danas potpisujemo sporazum s partnerom kojeg smatramo iznimno važnim. U ovakvim primjerima suradnje sa zajednicom potvrđujemo svoju treću misliju sveučilišta, a to je suradnja sa zajednicom. Svjesni smo vaših kapaciteta, a svoje vam resurse u potpunosti stavljamo na raspolaganje. Posebno cijenimo vašu orijentiranost na edukacijski segment djece i mladih u području tehnike, odnosno STEM područjima. Želimo sudjelovati u privlačenju dijece i mladih, a kasnije naših potencijalnih studenata ovim znanostima. Želim im pokazati da znanost može biti predivna i da ona unaprjeđuje naše živote i svakodnevicu. Zahvaljujem pomoćniku prof. Zeleniki na pokretanju i realiziranju ove inicijative. Naš Kampus vam je otvoren i radujem se budućim projektima”, izjavila je rektorica Prijić Samaržija.

”Ova je suradnja nama od velike važnosti. U Rijeci smo vrlo prisutni, kroz županijske i gradkse organicacije, ali i Centar tehničke kulture u Rijeci. Željan nam je napraviti ljetni kamp na riječkom Kampusu. Djelujemo vać 75 godina, a imamo u svome sastavu 17, odnosno od sutra 18 saveza, vezanih uh tehničku kulturu, ali i one kji spajaju primjerice tehniku i sport pa tako imamo jedriličare, ronioce, fotografe, izviđače, kajakaše, robotičare… zahvaljujem Sveučilištu što je u nama pronašlo partnera”, rekao je predsjednik Tomić.

”HZTK posebno važnu ulogu ima u edukaciji i radu s djecom i mladima i tu vidimo ogroman potencijal. Zajedno možemo i želimo promovirati znanost i tehničku kulturu među mlađim generacijama”, dodao je prof. Zelenika.

Zajedno sa Sveučilištem možemo djecu privući u tehničke škole i fakultete. Također, u suradnji s našim mentorima možemo zajedno razvijati certificiranje programe cjeloživotnog obrazovanja”, zaključila je gđa Terek.

Sporazum o suradnji okvirno uređuje suradnju dviju institucija na područjima od zajedničkog interesa, a to su:

 • promocija znanosti
 • izvanškolski i izvannastavni rad s djecom i mladima u području tehničke kulture te razvijanje njihovih potencijala sve do njihovog upisa na studije STEM usmjerenja
 • obrazovanje mentora HZTK i njenih članica u području tehničke kulture i u stjecanju pedagoških kompetencija
 • uključivanje u zajedničku suradnju sastavnica UNIRI i članica HZTK-a

Osnovni načini suradnje stranaka u ostvarenju tih ciljeva odvijat će se kroz zajedničku organizaciju:

 • ljetnih/zimskih škola pri UNIRI-u koje će pohađati učenici i mentori koje odabere HZTK, a gdje će se koristiti znanja nastavnika UNIRI-a te prostorni kapaciteti i oprema UNIRI-a
 • cjeloživotno obrazovanje mentora HZTK-a pri UNIRI-u
 • različiti oblici edukacije kroz pohađanje već postojećih tečajeva UNIRI ili osmišljavanjem novih tipova edukacije prilagođenih potrebama polaznika edukacija
 • dolazak učenika i mentora HZTK na dane otvorenih vrata, dane karijera i slična događanja koja organizira UNIRI odnosno sastavnice UNIRI
 • sudjelovanje nastavnika UNIRI prilozima u HZTK časopisu ABC tehnike
 • korištenje postojećih prostornih kapaciteta i opreme HZTK (posebice Nacionalnog centra tehničke kulture u Kraljevici) za praktičan rad studenata UNIRI
 • drugi oblici suradnje u ostvarivanju zajedničkih interesa

Izvor: Sveučilište u Rijeci

Komentari