Sveučilište u Rijeci pojačava suradnju s Hrvatskom gospodarskom komorom – Županijske komore Rijeka

96

Na Rektoratu Sveučilišta u Rijeci održan je radni sastanak na temu suradnje Sveučilišta u Rijeci i Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore Rijeka. Uz rektoricu prof. dr. sc. Snježanu Prijić-Samaržiju i predsjednika Županijske komore prof. dr. sc. Herija Bezića, ujedno i člana Savjeta Sveučilišta u Rijeci, sastanku su prisustvovali prorektor za financije i poslovanje prof. dr. sc. Davor Vašiček, direktor Znanstveno-tehnologijskog parka Sveučilišta u Rijeci STeP Ri Boris Golob, te pomoćnici rektorice prof. dr. sc. Saša Zelenika, prof. dr. sc. Zoran Sušanj i prof. dr. sc. Damir Zec. 

Obje strane izrazile su zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom, ali su jasno identificirale i prostor za njen daljnji napredak. Preuzimanjem dužnosti predsjednika Županijske komore HGK, prof. dr. sc. Heri Bezić u Sveučilištu vidi važnog partnera, posebno na temu edukacija te osnivanja ekspertnog tima stručnjaka sa Sveučilišta koji bi pomogli u jačanju transfera znanja. Sa strane Sveučilišta su kao područja jačanja suradnje posebno apostrofirani ljudski potencijali Sveučilišta, aktivnosti studenata kroz prakse te završne i diplomske radove u privredi, aktivnosti na razvoju strateških dokumenata, kapitalna znanstvena oprema Sveučilišta te posebno razvoj računalnih resursa, aktivnosti vezane uz uspostavu Inovacijske arene kao i sustava regionalnog inovacijskog indeksa i informacijske matchmaking platforme transfera znanja, neke od aktivnosti vezane uz punopravno partnerstvo sveučilišta u YUFE Europskom sveučilištu, te poduzetnički i drugi edukacijski programi prilagodljivi potrebama gospodarskih subjekata. Dogovorena je i ambiciozna dinamika konkretnog pokretanja navedenih aktivnosti.

Izvor: Sveučilište u Rijeci

Komentari