Skupština PGŽ podržala nastavak izgradnje Zdravstvenog centra Rujevica Zapad

107
zdravstveni centar rujevica

Članovi Županijske skupštine podržali su nastavak kapitalnog projekta izgradnje Zdravstvenog centra Rujevica Zapad kojim će se objediniti resursi i djelovanje zdravstvenih i interventnih službi na području PGŽ.

Time će se ujedno riješiti, prema riječima resornog pročelnika Ljudevita Krpana koji je prezentirao kronologiju projektnih aktivnosti, i kronični nedostatak prostora za hitnu medicinu, posebno nakon preuzimanja službe saniteta. Jedna od prednosti je i direktan izlaz interventnih vozila na riječku obilaznicu čime se zlatnih satom obuhvaća, ne samo područje PGŽ-a, već i susjednih županija.

Na čestici površine otprilike 13.784 m² u vlasništvu Grada Rijeke se planira izgradnja helidroma, hangara i zgrade HGSS-a Stanica Rijeka te zgrade Zavoda za hitnu medicinu PGŽ na tri etaže, interne prometnice i parkirališta, procijenjene vrijednosti na 10 milijuna eura, čiju će izgradnju Primorsko-goranska županija, prema odluci Skupštine, većinski financirati kreditnim zaduženjem u visini od 8,9 milijuna eura.

zdravstveni centar rujevica

Pročelnik je podsjetio da je HGSS samostalno krenuo u projekt 2016. godine dok se PGŽ aktivno uključila 2021. godine analizom mogućnosti smještaja Zavoda za hitnu medicinu i Doma zdravlja, koji se planiran na istočnoj lokaciji. Na pitanja vijećnika, zamjenik župana Vojko Braut pojasnio je kako, radi prostornog ograničenja, vatrogasna služba na žalost nije mogla biti uklopljena i ukazao da za razliku od helidroma na Trsatu, rujevički posjeduje hangar.

Istaknuto je da je do sada PGŽ financirala projekt s iznosom od 400 tisuća eura koji su raspoređeni HGSS-u Stanica Rijeka, a slijedom današnjeg izglasavanja, rasporedit će se dodatnih 470.000,00 eura za sufinanciranje I. faze gradnje koja, uz ostale, obuhvaća južni dio pristupne prometnice, sjevernu prometnicu, prostore ispod helidroma i sam helidrom.

zdravstveni centar rujevica

Članovi Županijske skupštine usvojili su i nacrt prijedloga Plana upravljanja pomorskim dobrom za razdoblje od 2024. do 2028. godine. Resorna pročelnica Izabela Linčić Mužić navela je da sukladno novom Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama po prvi puta postoji obveza izrade petogodišnjeg plana, a istim je obuhvaćeno šest najbitnijih aktivnosti. Uz ostalo, utvrđivanje granica pomorskog dobra, davanje koncesija, ekologija mora i lučka gradnja i podgradnja. U planu je također da se u narednih pet godina dodijeli ukupno 37 koncesija.

Prihvaćene su i izmjene statuta svih osam Županijskih lučkih uprava koji se usklađuju i objedinjavaju u jedan. Vijećnici su raspravljali o propisanim uvjetima za izbor ravnatelja, točnije o potrebnoj razini formalnog obrazovanja. Pročelnica je naglasila da je uvjet usklađen s hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i da, iako je propisana viša stručna sprema, upravna vijeća mogu samostalno u natječaju određivati i višu razinu obrazovanja. Dodatno, što je ocijenila važnijim, kandidati su u prijavi dužni priložiti prijedlog plana razvoja luke na četiri godine.

Zbog primjedbi vijećnika, župan Zlatko Komadina povukao je s dnevnog reda prijedlog odluke o produljenju koncesije na pomorskom dobru za adaptaciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta i terase, plaže i parkirališta na Preluku, što će omogućiti da se o tom prijedlogu ponovno raspravlja, za razliku o toga da ga vijećnici nisu prihvatili. Pročelnica Linčić Mužić pojasnila je da se radi o zahtjevu za produljenju koncesije na 10 godina jer stanje ne odgovara onome iz 2015. kada je trebala biti izvršena primopredaja, a koja je, zbog toga što posjed nije bio slobodan od osoba i stvari te posljedično sudskih postupaka, odgođena sve do 2022. godine. Pritom je analizom utvrđena opravdanost produljenja na sedam godina, s čim je suglasno i resorno ministarstvo.

zdravstveni centar rujevica

Članovi Županijske skupštine PGŽ podržali su program javnih potreba u sportu za 2024. godinu vrijedan 914.000,00 eura, što predstavlja povećanje od 17 posto u odnosu na lanjsku godinu, koje su vijećnici pozdravili i pohvalili kvalitetu ovogodišnjeg prijedloga. Ujedno je prihvaćen i program javnih potreba u području tehničke kulture za koji su također povećana izdvajanja za deset posto.

Komentirajući navod da bi program trebao staviti dodatni naglasak na medijsku prezentaciju tehničke kulture i privlačenje mladih, pročelnica je navela da su osigurana zasebna sredstva za radionice za mlade u Gorskom kotaru i na otocima koje daju sjajne rezultate. Na pitanje kada će se pred Županijskom skupštinom naći program javnih potreba u kulturi, Šišić je informirala da radi izmjene zakonske procedure, odluku donosi Župan što će biti vrlo brzo.

Pročelnica Dragica Marač prezentirala je projekt Centra za inovacije u socijalnoj skrbi – CENTINOSS odobrenog u okviru Interreg programa Slovenija Hrvatska 2021.-2027. čiji je vodeći partner Primorsko-goranska županija. Ukupne vrijednosti preko 950 tisuća eura, projektom će se unaprijediti pružanje socijalnih usluga u domovima uvođenjem novih modela skrbi, poput životnih zajednica.

zdravstveni centar rujevica

Pod prvom točkom dnevnog reda, na čelo Županijske uprave za ceste, u novi četverogodišnji mandat, imenovan je dosadašnji ravnatelj Robert Maršanić. Usvojeno je i više odluka o rasporedu decentraliziranih sredstava u resorima zdravstva, socijale i školstva prema kojima se zdravstvenim ustanovama raspoređuje 3,3 milijuna eura za investicijsko ulaganje i informatizaciju te otplatu kredita. Osnovnom i srednjem školstvu te učeničkim domovima namijenjeno je više od 8,6 milijuna eura dok se 1,7 milijuna eura raspoređuje domovima za starije osobe, a kako bi se izbjeglo drastičnije povećanje cijene usluga u domovima, prihvaćen je i prijedlog odluke o rasporedu dodatnih 865 tisuća eura iz županijskog proračuna.

U nastavku sjednice prihvaćeno je i Izvješće o provedbi akcijskog plana energetske učinkovitosti PGŽ za 2023. godinu, mišljenje na Prijedlog mreže javne zdravstvene zaštite, dopuna Plana savjetovanja tijela PGŽ s javnošću za 2024. godinu te više prijedloga o davanju koncesija na pomorskom dobru.

Dvadeset i četvrta sjednica Županijske skupštine PGŽ s obimnim dnevnim redom od 30 točaka, održana je po prvi put u prostoru u vlasništvu Županije, na Rektoratu Sveučilišta u Rijeci.

Aktualni sat

U okviru aktualnog sata otvoreno je niz tema. Tako je vijećnika Roberta Matića zanimalo prati li povećanje plaća u državnim i javnim službama i povećanje sredstva iz državnog proračuna za njihovo pokriće. Župan Komadina odgovorio je da nažalost neće pa će taj rast i dalje padati na teret županijskog proračuna. Dodao je kako su do sada plaće u zdravstvu, školstvu, socijali rasle 18 posto, a decentralizirana sredstva države samo pet posto.

Vijećnik Franjo Butorac predložio je da se prema Hrvatskom saboru uputi inicijativa uvođenja Dana iseljenih Hrvata što je naišlo na županovu podršku. Sanjin Vrkić podsjetio je na inicijativu za formiranje Odbora za hrvatske branitelje Domovinskog rata na što je župan odgovorio da će se na bazi mišljenja Klubova donijeti konačna odluka.

Vijećnik Bojan Kurelić osvrnuo se na novi službeni ulaz sa strane Korza u sjedište Županije te povukao paralelu s ulazima u Domove zdravlja na području grada Rijeke koji ne izgledaju reprezentativno na što je župan odgovorio da je novi ulaz sa strane Korza primjereniji županijskoj instituciji za razliku od pomoćnog, stražnjeg ulaza u Adamićevoj.

Ivo Zrilić podsjetio je da država koja je većinski vlasnik Zračne luka Rijeka još uvijek nije imenovala svog predstavnika u Nadzornom odboru. Župan je rekao da je u više navrata razgovarao s resornim ministrom i prema dobivenoj informaciji taj predstavnik bi uskoro trebao biti imenovan.

Na problem divljih odlagališta ukazao je Josip Katalinić koji je postavio pitanje čija je to nadležnost, na što je župan odgovorio kako je to u ingerenciji Inspekcije za zaštitu okoliša te podsjetio da je svojevremeno Županija pokrenula akciju čišćenja divljih deponija kojih je bilo gotovo 200, a opravdana je bojazan da ih je danas opet toliko, ako ne i više.

Pitanje nedostatka liječnika na otoku Cresu jer je jedna od dvije obiteljske liječnice otišla u mirovinu i sada radi samo na 4 sata, postavila je Sanja Tomić. Pročelnica Vesna Čavar istaknula je da je to problem na nacionalnoj razini i da se na brojne načine nastoje privući novi kadrovi pa je tako i Županija dobila zemljište s građevinskom dozvolom za izgradnju za zdravstvene radnike. Zamjenica župana Marina Medarić iznijela je informaciju da je Grad Cres našao rješenje zapošljavanjem liječnika iz Makedonije i on će početi s radom čim se riješe administrativna pitanja.

Srđan Srdoč podsjetio je na županijski projekt adaptacije zgrade Slogin kule kojim je predviđena izgradnja multifunkcionalne dvorane koja bi se mogla koristiti za potrebe Županijske skupštine. Župan Komadina potvrdio je da takav projekt postoji te zapitao: „Ako se problematizira uređenje ulaza u sjedište Županije, kakve bi tek reakcije izazvala realizacija takvog projekta koji je, kad je izrađen imao procjenu gradnje od 100 milijuna kuna, što bi danas bilo i dvostruko“. Dodao je da se u okviru projekta Zdravstveni centar Rujevica – Zapad planira uređenje jedne multifunkcionalne dvorane za potrebe civilnog društva u kojem bi mogla zasjedati i Skupština.

Na pitanje vijećnice Morene Lekan o funkcioniranju novog mobilnog mamografa na području Primorsko-goranske županije, uslijedio je odgovor pročelnice Čavar da se, taj veoma moderan mamograf, trenutno nalazi u Delnicama, a zatim će se premještati s obzirom na potrebe u drugim sredinama, nadodavši da prema njenim saznanjima dosad nije bilo tehničkih poteškoća u radu mamografa.

Komentari