Sindikat prometa i veza Hrvatske traži izradu nacionalnih standarda za promet i veze

113

Sindikat prometa i veza Hrvatske, u suradnji sa sindikatima i udrugama koji se bave organiziranjem radnika u segmentu prometa, pokreće inicijativu izrade standarda kvalitete za sektor prometa i veza, koji će prezentirati nadležnim tijelima kao osnovu za potpisivanje, a potom i nacionalno proširenje kolektivnog ugovora za zaposlene u segmentu prometa i veza. Cilj je ovoga nacionalnog ugovora izrada i povećavanje standarda sigurnosti, te kvalitete poslovanja kako za putnike tako i za zaposlene u segmentu primarno cestovnog promet. Taj bi se proces trebao proširiti na ostale dionike i zaposlenike, te poslodavce u segmentu prometa i veza”, izjavio je Stjepan Lisičak, predsjednik Sindikata prometa i veza Hrvatske.

Pregled stanja u prometu Europske unije ističe važnost ljudskih resursa za daljnji razvoj kvalitete prometa u svim zemljama članicama, pritom naglašavajući kako je za EU top- tema sigurnost cestovnog i željezničkog prometa, kao i tema o udjelu žena zaposlenih u sektoru prometa, te zadovoljstvo potrošača različitim vrstama prijevoza. Unija ima za cilj pomoći državama članicama da poboljšaju svoje prometne sustave. Većom održivošću i učinkovitošću prometa u Europi pridonosi se stvaranju energetske unije s naprednom klimatskom politikom i jačanju unutarnjeg tržišta, a to su dva prioriteta Europske komisije. Za sindikate, kao i za poslodavce, politika jačanja unutarnjeg tržišta prilika je za sređivanje domaćeg tržišta kako bi se nastavila borba protiv sive ekonomije, rada na crno i nelojalne konkurencije u sektoru prometa i veza, te napor  da se pronađu najbolja rješenja koja će zadržati kvalitetne zaposlenike u ovom sektoru u Hrvatskoj.

Želimo okupiti predstavnike radnika, poslovnog sektora i države kako bi pronašli najbolja moguća rješenja za sektor prometa i veza, kako za postojeću situaciju, tako i za budućnost. Želimo  da se sektor prometa ne spominje isključivo u kontekstu prometnih nesreća ili kao troškovna stavka, već kao sektor u kojemu se stvaraju nove vrijednosti i radna mjesta. To je i zajednički interes svih sudionika u segmentu prijevoza, logistike i veza. Mnoge dodirne toče različitih segmenata prometa i veza okvir su za buduće proširenje ovakvih i sličnih aktivnosti, poručuju iz Sindikata prometa i veza Hrvatske.

 

Očekuju od resornoga ministra Olega Butkovića da u budućnosti podrži socijalne partnere u iznalaženju najboljih rješenja u sklopu izrade i budućeg proširenja na sve prometne operatere nacionalnog kolektivnog ugovora kojim bi se odredili, odnosno ugovorili standardi kvalitete za cestovni, a potom i za ostale segmente prometa i veza gdje to još nije učinjeno.

Komentari