Rijeka sport preuzima Exportdrvo na Delti te ga priprema za obnovu i prenamjenu

118
Exportdrvo fotka

Odlukom donesenom na 61. gradonačelnikovom kolegiju, gradska tvrtka Rijeka sport određena je za nositelja projekta pripreme i detaljnog definiranja aktivnosti vezanih uz obnovu i prenamjenu bivše industrijske zgrade ExportDrva u suvremeni višenamjenski prostor.

Projektom je predviđena je obnova i prenamjena bivše industrijske zgrade ExportDrva u suvremeni višenamjenski prostor koji će se u budućnosti koristiti za različite sajamske, društvene, rekreacijske, znanstvene i kulturne sadržaje.

Riječ je o realizaciji projekta “ExportDrvo – Razvoj višenamjenske infrastrukture u funkciji podrške gospodarstvu i turizmu obnovom i prenamjenom brownfielda koji je nominiranim jednim od strateških projekata Grad Rijeke u sklopu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021.-2027. godine”, u okviru posebnog cilja 2.2. Jačanje sinergije javnog i privatnog sektora.

Cilj projekta je uspostaviti suvremeni multifunkcionalni prostor u centru grada Rijeke namijenjen brojnim ciljnim skupinama – građanima, studentima, poduzetnicima i turistima, a u svjetlu unapređenja turističke ponude i promocije gospodarskih i poduzetničkih aktivnosti. Potreba za uspostavom centra izvire iz nepostojanja zatvorenog, opremljenog i namjenskog sajamskog i kongresnog prostora te prostora za odvijanje većih manifestacija i aktivnosti vezanih za turizam na području grada. Uspostava takvog prostora od razvojne je važnosti za grad Rijeku čiji se razvojni ciljevi temelje na suvremenim industrijama i inovativnom turizmu. Pored toga, stavljanjem prostora bivše zgrade ExportDrva u samom centru Rijeke u funkciju nastavlja se kontinuirani proces obnove i stavljanja u funkciju napuštene industrijske infrastrukture i osigurava njena održivost kao čimbenika budućeg razvoja.

Područje ExportDrva ima status pomorskog dobra, a s obzirom da je jedan od uvjeta prijave projekta na poziv za dodjelu bespovratnih sredstva spremnost projekta u smislu riješenih imovinsko-pravnih odnosa, za navedeno područje potrebno je ishodovati koncesiju. Sukladno zakonu, kao jedna od pretpostavki za dobivanje koncesije na pomorskom dobru jest ta da gospodarski subjekt mora biti registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti za koju traži koncesiju. S obzirom na to da Grad nije gospodarski subjekt, odlučeno je da radi uspješne provedbe projekta, nositelj projekta bude Rijeka sport, a Grad Rijeka partner. Rijeka sport će imenovati voditelja projekta, kao i ostatak projektnog tima.

Komentari