Rijeka: S radom kreće ambulanta za dentalnu skrb onkoloških pacijenata

135
zubar

Klinika za tumore i Klinika za dentalnu medicinu od 11. listopada 2023. kreću u projekt multidisciplinarne prevencije i zbrinjavanja bolesti i stanja u usnoj šupljini kod onkoloških pacijenata koji se liječe bilo kojim oblikom onkološke terapije (kemoterapija, imunoterapija, radioterapija), u vidu otvaranja nove suradne ambulante – ambulante za dentalnu medicinu u prostorima Dnevne bolnice Klinike za tumore. U navedenu suradnu ambulantu 1-2 puta tjedno dolazit će tim liječnika s Klinike za dentalnu medicinu kojima je uža specijalizacija dentalna patologija s endodoncijom, oralna kirurgija i oralna medicina – prof. dr. sc. Vlatka Debeljak, dr. sc. Snježana Glavičić ValovičićEma Saltović, dr. med. dent. i dr. sc. Ana Zulijani. Tim stručnjaka Klinike za dentalnu medicinu pregledavat će pacijente koji imaju medicinsku indikaciju, a prije početka bilo kojeg oblika onkološkog liječenja u cilju prevencije komplikacija. Isto tako, ukoliko se pojave određene komplikacije onkološkog liječenja u usnoj šupljini, specijalisti dentalne medicine će ih zbrinjavati. Nakon inicijalnog pregleda, pacijenti će se po potrebi dalje usmjeravati prema Klinici za dentalnu medicinu KBC-a Rijeka i odgovarajućim specijalnostima. Osim navedenog, Klinika za dentalnu medicinu uključit će se aktivno u rad onkološkog savjetovališta u okviru Klinike za tumore u vidu održavanja radionica/predavanja za pacijente gdje im se na jednostavan i pristupačan način objašnjava što se sve događa u njihovoj usnoj šupljini tijekom različitih vrsta onkoloških terapija. Nadalje, tiskana je brošura u kojoj se na razumljiv i jasan način onkološkom pacijentu pružaju osnovne smjernice o komplikacijama njihove osnovne terapije koja se reflektira na usnu šupljinu te modalitetima liječenja. Onkološke pacijente će u ovu ambulantu, kao i za sve druge suradne ambulante naručivati koordinatorica Klinike za tumore. Pacijenti se mogu i sami prijaviti koordinatorici Klinike za tumore na e-adresu onkologija-ruzicao@kbc-rijeka.hr te na telefon 091/1658-315. Na ovaj će način onkološki pacijenti dobiti adekvatnu, pravovremenu i cjelovitu dentalnu skrb kako njihova kvaliteta života u tom području ne bi bila narušena. Cilj suradnje dviju klinika je edukacija, prevencija te u konačnici liječenje, a sve s ciljem što uspješnijeg i cjelovitijeg pristupa samom bolesniku.

U skladu s potrebama onkoloških bolesnika, a vodeći se mišlju da „specijalisti dolaze pacijentima, a ne pacijenti specijalistima“, od listopada 2022. te tijekom prve polovine 2023. s radom je započela multidisciplinarna ambulanta, odnosno ambulante za suradne djelatnosti u prostorima Dnevne bolnice Klinike za tumore, a u suradnji s drugim klinikama i zavodima KBC-a Rijeka. Na taj način onkološkim pacijentima Klinike za tumore, u prostoru suradne ambulante Dnevne bolnice na raspolaganju su prema tjednom rasporedu: anesteziolog koji se bavi liječenjem boli, fizijatar, psiholog, nutricionist, ginekolog/urolog (ambulanta za onkofertilitet), ambulanta za gerijatrijsku onkologiju i onkološko savjetovalište.

U prostorima Dnevne bolnice Klinike tumore opremili smo prostor – ordinaciju za suradne djelatnosti, gdje specijalisti navedenih drugih klinika/zavoda pregledavaju onkološke bolesnike i ordiniraju potrebnu terapiju. Onkološki pacijenti se u ovom sustavu ne moraju naručivati, već narudžbu vrše djelatnici Klinike za tumore, odnosno koordinatorica Klinike koja se brine za naručivanje naših pacijenata. Vodeći se razmišljanjem na koji još način možemo povećati kvalitetu skrbi za naše bolesnike i u razgovoru s našim kolegama s Klinike za dentalnu medicine uvidjeli smo da je prevencija i liječenje bolesti i stanja u usnoj šupljini kod naših bolesnika nešto na čemu moramo poraditi“, istakla je prof. dr. sc. Ivana Mikolašević, predstojnica Klinike za tumore.

Onkološki pacijent, kao dio najvulnerabilnije skupine pacijenata u našem društvu, nažalost, nikad nije bio u potpunosti dentalno tretiran jer je fokus uglavnom stavljen na izlječenje i spašavanje života, a zubi, tj. cijela dentalna regija stavljena je u drugi plan.

„Radeći godinama s pacijentima koji su bili podvrgnuti nekoj vrsti onkološke terapije na Klinici za dentalnu medicinu, shvatili smo da bi se puno više moglo napraviti kada bismo bili uključeni u samu terapiju od početka, tj. kada bi naši djelatnici bili punopravni članovi tima u liječenju i zbrinjavanju pacijenata. Komplikacije usne šupljine, kao posljedica onkološkog liječenja, mogu značajno utjecati na kvalitetu života. Najčešće su komplikacije mukozitis, infekcije mekih i tvrdih tkiva, smanjeno lučenje sline, zubni karijes, otežano otvaranje usta, gubitak okusa te, kao najteža komplikacija, nekroza mekih i tvrdih tkiva. Često su praćene osjećajem pečenja, boli, otežanim žvakanjem i nemogućnošću pravilnog održavanja oralne higijene. Sve ove komplikacije mogle bi biti u cijelosti ili barem djelomično rješive u kraćem roku kada bi se pacijente uzelo u obradu prije samog početka onkološke terapije“, rekla je prof. dr. sc. Vlatka Debeljak, predstojnica Klinike za dentalnu medicinu.

U posljednjih godinu dana Klinika za tumore KBC-a Rijeka provela je i provodi brojne projekte koji za cilj imaju unaprjeđenje radnih procesa te povećanje kvalitete skrbi za onkološke bolesnike. Jedna od prvih stvari bila je reorganizacija rada Dnevne bolnice s obzirom na iznimnu važnost ovog radilišta Klinike jer Dnevna bolnica dnevno opskrbi i do 120 pacijenata koji dolaze na kemoterapiju ili imunoterapiju. Gužve i višesatna čekanja na terapiju u Dnevnoj bolnici riješena su na način da su narudžbe informatizirane i precizno unaprijed definirane, odnosno u novokreiranom sustavu pacijenti se naručuju za pojedinu fotelju ili za pojedini krevet u točno navedeno vrijeme – sukladno trajanju terapije koju će primiti u Dnevnoj bolnici. Navedenim načinom pacijenti su vremenski precizno naručeni tijekom cijelog dana, unaprijed je vidljiva i planirana je dužina trajanja terapije koja je u pravilu vremenski za svakog pacijenta na svakoj fotelji, odnosno na svakom krevetu različita te je ujedno u sustavu vidljiv protokol liječenja i lijek koji pacijent treba dobiti. Navedenim sustavom postignuto je iznimno unaprjeđenje kvalitete pružanja zdravstvene zaštite jer kako bolesnici dolaze u točno vrijeme i nema gužvi te se ne čeka na primjenu terapije, time je dodatno osigurano više vremena za obradu pacijenata s hitnim onkološkim stanjima koji se primaju bez najave i čekanja, a uz to je bitno olakšan rad osoblju u Dnevnoj bolnici. Navedena je organizacija omogućila i otvaranje dodatnog prostora u Dnevnoj bolnici, takozvane ambulante za suradne djelatnosti u okviru naše Dnevne bolnice.

Komentari