Riječki VIK: Voda iz hidranta isključivo je za svrhe protupožarne zaštite i održavanja sustava. Ako netko krade vode iz hidranta, prijavite policiji!

76
hidrant

Hidranti, kojih je na širem riječkom području 6405, služe isključivo za protupožarnu zaštitu te održavanje funkcionalnosti sustava javne vodoopskrbe odnosno zdravstvene ispravnosti vode za piće.

Voda iz hidranta isključivo je za svrhe protupožarne zaštite i održavanja sustava

Kako ističu u Komunalnom društvu Vodovod i kanalizacija, korištenje vode iz hidranata za privatne namjene nije dopušteno te pozivamo korisnike da pitku vodu koriste isključivo iz vlastitih priključaka spojenih na vodoopskrbnu mrežu. Napominjemo kako se korištenje vode iz hidranta bez odobrenja isporučitelja vodnih usluga smatra neovlaštenim korištenjem usluge javne vodoopskrbe u kojem slučaju isporučitelj ima pravo od neovlaštenog korisnika tražiti naknadu štete.

Pozivaju se stoga građani da, ukoliko primijete neovlaštenu upotrebu vode iz hidranata na vodouslužnom području KD VIK-a, nazovu broj telefona 051/353-222 ili pišu na e-mail adresu pr-info@kdvik-rijeka.hr, odnosno pozovu policiju i podnesu kaznenu prijavu zbog krađe vode.

L.B.

Komentari