Gotovo 230 000 nezaposlenih, trenutno prijavljenih u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, uskoro očekuju velike promjene. Radi se o novim pravilnicima vezanim uz Zakon o posredovanju pri zapošljavanju, a koje je nedavno Ministarstvo rada i mirovinskog sustava uputilo u javnu raspravu. Jedan od takvih pravilnika je i Pravilnik o aktivnom traženju posla i raspoloživosti za rad.

Prema važećem pravilniku, nezaposlene osobe su bile dužne javljati se na individualne konzultacije svome savjetniku u HZZ-u najmanje jednom u četiri tjedna, a nezaposleni bi, u slučaju neispunjavanja navedene obveze bili sankcionirani brisanjem iz evidencije nezaposlenih.

Individualizirani pristup nezaposlenima
Glavna novost predloženog Pravilnika o aktivnom traženju posla i raspoloživosti za rad je, da će se javljanje savjetniku moći obaviti telefonskim putem ili putem maila, no nezaposlene osobe će najmanje jednom u tri mjeseca imati obvezu osobnog javljanja i konzultacija sa svojim savjetnikom. Osobe koje primaju novčanu naknadu za nezaposlene, osobni susret sa savjetnikom morati će i dalje obavljati najmanje jednom u četiri tjedna.
Još jedna od novosti je da nezaposlene osobe više neće biti obvezne voditi dnevnik traženja zaposlenja, no i dalje će imati obvezu informiranja savjetnika o aktivnostima pronalaženja zaposlenja i sudjelovanja na HZZ-ovim radionicama.
Temeljem novog pravilnika, nezaposlenima će na raspolaganju biti i opcija grupnog informiranja, a čiji će cilj biti pravovremeno dobivanje informacija o svim novinama i zakonskim izmjenama, mjerama sezonskog zapošljavanja i slično.

posao životopis

Promjene kod obračuna troškova naknada nezaposlenima
Uz navedene nove mjere, na snagu će stupiti i neke nove, strože odredbe, a koje su vezane uz promjene kod obračuna putnih ili selidbenih troškova osobama koje zasnuju radni odnos izvan mjesta stalnog prebivališta. Dok su ovu naknadu nekada mogli koristiti svi koji su radni odnos zasnovali na razdoblje od najmanje šest mjeseci, spomenuta će se naknada od sada odnositi samo na nezaposlene koji svoj radni odnos izvan mjesta prebivališta zasnuju na vremenski rok od godinu dana ili duže. Iznos jednokratne pomoći od 1200 kuna ostaje isti, a isti ostaju i selidbeni troškovi koje Zavod podmiruje u visini do 50 posto stvarnog troška najjeftinijim prijevoznim sredstvom, a do maksimalnog iznosa od 1000 kuna.
Nadalje, na snagu stupa i promjena obračuna troškovi javnog prijevoza koje Zavod podmiruje nezaposlenima. Dok je Zavod donedavno pokrivao stvarni trošak prijevoza u visini do 300 kuna, od sada će se troškovi javnog prijevoza obračunavati po 0,75 kuna za prijeđeni kilometar, no do maksimalnog iznosa od 300 kuna.
Ostale promjene koje će stupiti na snagu donošenjem ovog pravilnika, možete pronaći na poveznici.