Prof. dr. sc. Dinko Štimac kandidirao se za gradonačelnika Čabra, a sa svojom neovisnom, listom i tamošnje gradsko Vijeće

81

Partitokracija guši razvoj Hrvatske na svim područjima jer ne samo da stvara negativnu selekciju u okviru koje napreduju ne kvalitetni, već poslušni, nego je već u velikoj mjeri formirala i način ponašanja kod svih koji kad shvate da znanjem, stručnošću i kvalitetom ne mogu napredovati, odlučuju ući u određenu stranku te uz tu političku stranačku pomoć dosegnuti ono do čega nikada ne bi došli stručnim znanjem i sposobnostima, kaže dr. Štimac. Odlučio sam u Čabru primijeniti modele koji su pokazali uspješnima u razvijenijim područjima od našega. A uvjeren sam da puno toga možemo učiniti, za Čabar i Gorski kotar, jer valjda je svima jasno da ovako, više dalje ne ide. Iza mene stoje naše Goranke i Gorani jer znaju da sam motiviran javnim dobrom, koje je za mene uvijek ispred onoga osobnoga. Kao čovjek koji sam stekao visoku naobrazbu, tvrdim da ona ne znači ništa, ukoliko iza nje ne stoje jaka moralna načela, prije svega poštenje i marljivost, jer tada ništa nije nemoguće ostvariti, kazao je dr. Štimac.

Sredinom veljače ove godine navršilo se dvije godine otkako je u Domu zdravlja Čabar s radom počeo prof. prim. dr. sc. Dinko Štimac. A radi se o neurokirurgu svjetskog ugleda i glasa, jer Štimac je čovjek u čijoj biografiji stoji i iskustvo rada sa svjetskim neurokirurzima u SAD-u, te nakon specijalizacije na Rebru i fellowshipa u Washingtonu, vođenje neurokirurških odjela u Osijeku i Rijeci.

U Rijeci sam radio od 2015. do 2018. godine, a napominjem da nisam dobio otkaz, već sam ga sam dao, i nastavlja,  nisam pogriješio što sam se vratio u zavičaj, u gradić u kojem sam završio dio gimnazijskog školovanja, u Čabru, a živim u dvadesetak kilometara udaljenom Gerovu gdje sam odrastao, gdje su mi roditelji, gdje sam išao u vrtić i osnovnu školu – govori dr. Štimac.

Prof. prim. dr. sc. Dinko Štimac rođen je u malom mjestu kraj Gerova. Djetinjstvo provodi u Gerovu, tamo završava osnovnu školu, gdje i danas živi. Prve dvije godine gimnazije polazi u Čabru iz kojeg potom, odlazi u Srednju medicinsku školu u Zagreb. Po njenom završetku upisuje Medicinski fakultet u Zagrebu i diplomira 1991. godine. Za vrijeme studija bio je demonstrator na nekoliko katedri, a najviše se ponosi demonstraturom iz anatomije na zavodu »Drago Perović« gdje je kasnije i nekoliko godina bio asistent. Stažira 10 mjeseci u Rijeci i paralelno radi kao asistent na Zavodu za anatomiju u Rijeci. Nakon tih 10 mjeseci vraća se u Zagreb na Zavod za anatomiju. Magistrira krajem 1992. godine u Zagrebu, a 1996. godine dobiva specijalizaciju iz neurokirurgije u KBC-u Rebro. Paralelno sa specijalizacijom izrađuje i doktorsku disertaciju, te doktorira 2000. godine. Krajem 2001. godine polaže specijalistički ispit iz neurokirurgije, pa zatim radi kao specijalist neurokirurg da bi sredinom 2002. godine dobio američku stipendiju te odlazi na usavršavanje u SAD, točnije u Washington, gdje će godinu dana učiti od čuvenog neurokirurga Laliga Sekhara. Za jednogodišnjeg boravka u SAD-u bio je koautor na nizu radova u prestižnim svjetskim neurokirurškim časopisima, a autor je i koautor na nekoliko poglavlja u velikom Atlasu neurokirurške tehnike autora Sekhar/Fessler. Godine 2012. postaje i gostujući profesor na University of Washington u američkom velegradu Seattleu. Iako je dr. Sekhar želio da ostane u SAD-u i nastavi s njim raditi, dr. Štimac odlučuje se vratiti jer je zov Domovine i zavičaja prejak. Najprije deset godina radi u KBC-u Osijek, da bi 2015. godine na natječaju za šefa neurokirurgije u Rijeci bio najuspješniji pa dobiva posao i u Rijeci ostaje do kraja 2018. godine. Dvije godine živi i radi u Čabru uporno odbijajući izdašne financijske i profesionalne ponude sa raznih strana svijeta.

Komentari