Privremene trase Autotroleja zbog Dječje povorke u Rijeci

73
autotrolej

Zbog održavanja Dječje karnevalske povorke u Rijeci, u subotu, 27. siječnja 2024. godine na snazi su privremene trase linija od 12 do 18 sati:

SMJER: ISTOK – ZAPAD
Linije 1, 2, 6, 7, 7A, 8, 13 prometuju redovitom trasom do Titova trga. Od Titova trga uključuju se na
privremenu trasu: Grohovčeva – sjeverni koridor – V. Cara Emina i dalje Vukovarskom na redovitu trasu
linije 6, 7, 7A, a linije 1, 2, 8 nastavljaju N.Tesle – Krešimirovom gdje se uključuju na redovitu trasu.
Linija 1A i 3/3A kreću s terminala Delta – Cindrićevom – M. Smokvine Tvrdog – Titov trg i dalje
Grohovčevom do – V. Cara Emina gdje nastavljaju Teslinom – Krešimirovom redovitom trasom.
Linija 5 kreće s terminala Delta – Cindrićevom – M. Smokvine Tvrdog – Titov trg i dalje Grohovčevom do
Prvomajske gdje se uključuje na redovnu trasu.
Linije 13 – u polasku s terminala Delta prometuje redovitom trasom.

SMJER: ZAPAD – ISTOK
Linije 1, 2 – prometuju redovitom trasom do raskrižja Krešimirove ulice i Ul. Alessandra Manzonia gdje se
uključuje na privremenu trasu: Alessandra Manzonia – F. la Guardie – Pomerio – Žrtava fašizma – „most
spomenik“ i dalje redovitom trasom.
Linije 1A i 3/3A – prometuju redovitom trasom do raskrižja Krešimirove ulice i Ul. Alessandra Manzonia
gdje se uključuje na privremenu trasu : Alessandra Manzonia – F. la Guardie – Pomerio – Žrtava fašizma –
„most spomenik“ – A. K. Miošića – D404 – terminal Delta.
Linija 4 – prometuje redovitom trasom do križanja ulica Žrtava fašizma/Fiumara. Na križanju se uključuje
na privremenu trasu: „most spomenik“, pored hotela „Kontinental“ skreće na Titov trg i dalje
Grohovčevom – sjeverni koridor do raskrižja s Prvomajskom gdje se uključuje na redovnu trasu. Za
ukrcaj/iskrcaj putnika koristi se stajalište na „mostu spomenik“ i redovita stajališta na sjevernom koridoru.
Linija 5 – prometuje redovitom trasom do raskrižja Prvomajska – V. Cara Emina gdje se uključuje na
privremenu trasu: F. la Guardie – Pomerio – „most spomenik“ – A. K. Miošića – D404 – terminal Delta.
Linije 6, 7, 7A– prometuju redovitom trasom do raskrižja Krešimirove ulice i Ul. Alessandra Manzonia gdje
se uključuju na privremenu trasu: Potok – V.C. Emina (Elektroprimorje) – F. la Guardie – Pomerio – Žrtava
fašizma – „most spomenik“ i dalje redovitom trasom.
Linija 8 – iz Torpeda prometuje redovitom trasom do raskrižja Krešimirove ulice i Ul. Alessandra Manzonia
gdje se uključuje na privremenu trasu: Alessandra Manzonia – F. la Guardie – Pomerio – Žrtava fašizma –
A.K.Miošića – Cindrićeva – Strossmayerova – Bulevard oslobođenja i dalje redovitom trasom.
Linija 13 prometuju redovnom trasom do Ul. Školjić odakle nastavljaju privremenom trasom: Ul. Školjić –
Ivana Grohovca – Žrtava fašizma – „most spomenik“ – A.K. Miošića – D404 – Cindrićeva – terminal Delta.

Koriste se sva stajališta duž sjevernog koridora te stajalište Most- spomenik.

LINIJE 10 – 32
U vrijeme održavanja karnevalske povorke sve linije polaze/dolaze s terminala Delta.

Linije 10, 10A, 12, 14, 25, 26, 27 i 29
POLAZAK
Autobusi polaze sa terminala Delta redovnim trasama.
POVRATAK
Linije 10, 10A, 25, 26, 27 i 29 prometuju redovnom trasom do Hotela Continental odakle nastavljaju
privremenom trasom: Ul.Školjić – Ivana Grohovca – Žrtava fašizma – „most spomenik“ – A.K. Miošića – D404– Cindrićeva – terminal Delta.
Linije 12, 14 prometuju redovnom trasom do Ul. Školjić odakle nastavljaju privremenom trasom: ul.Školjić -Ivana Grohovca – Žrtava fašizma – „most spomenik“ – A.K. Miošića – D404 – Cindrićeva – terminal Delta.
Linije 11, 23, 32
POLAZAK
Autobusi polaze sa terminala Delta redovitom trasom hotela Continental odakle nastavljaju privremenom
trasom: ulica Školjić – Grohovčeva – Žrtava fašizma – Pomerio – F. la Guardie:

  • linije 11 uključuju se u Prvomajsku i dalje redovitom trasom
  • linije 23 i 32 prometuju trasom V. Cara Emina – Nikole Tesle – Krešimirova i dalje redovitom trasom
  • STAJALIŠTA: I.Grohovca (Drugstore), Ž.fašizma (Guvernerova), F.la Guardia, N.Tesla (l 23 i L 32)
    POVRATAK
  • U povratku autobusi prometuju redovitim trasama do centra grada gdje se autobusi:
  • linija 11 uključuju iz Prvomajske u ulicu F. la Guardia i dalje sjevernim koridorom,
  • linije 23 i 32 uključuju iz Krešimirove u Alessandra Manzonia i dalje sjevernim koridorom.
    STAJALIŠTA, : F. la Guardia, Ž. fašizma (ispod Guvernerove) i Most spomenik.

Komentari