Preminuo prof. dr. sc. Alan Šustić

222
alan šustić

Prof. dr. sc. Alan Šustić preminuo je u 59. godini života.

Alan Šustić rođen je 16. srpnja 1965. godine u Rijeci. Nakon završetka Medicinskog fakulteta 1989. godine zapošljava se u KBC-u Rijeka te potom na Zavodu za anesteziologiju i intenzivno liječenje. Prof. dr. Šustić bio je dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, a nedavno je imenovan članom Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj. Na Medicinskom fakultetu u Rijeci bio je aktualni voditelj studija – Hitna medicina.

Bio je i član ekipe koja je dobila godišnju Nagradu grada Rijeke za 2007. godinu za “prvu uspješnu transplantaciju jetre u Rijeci”. Dobitnik je godišnje Nagrade Grada Rijeke i za 2005. godinu za “značajan napredak i dostignuća na području anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja”.

Sva postignuća prof. dr. sc. Alena Šustića ostat će zapamćena te će nedostajati cijeloj zajednici, a napose svojoj obitelji, prijateljima, kolegama i studentima.

Komentari