Potpisan ugovor o realizaciji projekta FoRESisT kojim će se zaštititi šume maruna

135
FoRESisT

U Kući Europske Unije u Ljubljani zamjenica gradonačelnika Kristina Đukić potpisala je ugovor za projekt FoRESisT – Očuvanje i vrednovanje šumskih i poljoprivrednih ekosustava u prekograničnom području, financiran sredstvima Europske unije kroz program Interreg SLOVENIJA – HRVATSKA 2021. – 2027.

Potpisivanju su prisustvovali i pročelnica Upravnog odjela za strateški razvoj, europske fondove i gospodarstvo Astra Gašparini te viši stručni suradnici Natali Iskra i Armen Gurguška.

Grad Opatija je vodeći partner projekta FoRESisT, a ostali su partneri Komunalno Društvo Malinska-Dubašnica, Hrvatski šumarski institut, Zagreb te Gozdarski Inštitut Slovenije iz Ljubljane, Univerza na Primorskem te Nativa, Inštitut za trajnostno rast – slovenska neprofitna organizacija za očuvanje prirode i interpretaciju baštine. Ukupna je vrijednost projekta 1.474.765,94 eura, od čega udio Grada Opatije iznosi 273.140,00 eura. Sufinanciranje projekta sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 80%.

Na području Opatije provest će se aktivnosti zaštite šume pitomog kestena na Dobreću

Stručnjaci će utvrditi ugroženost šuma pitomog kestena s obzirom na opasnosti od stranih invazivnih vrsta (kestenova osa šiškarica, rak kestenove kore, štetni abiotički čimbenici uzrokovani klimatskim promjenama) te pripremiti mjere zaštite i provesti konkretna djelovanja u svrhu kontrole štetnih čimbenika (sanitarne mjere, biološku kontrolu stranih invazivnih vrsta – buba Torymus) kako bi se šume pitomog kestena i ekosustav u cjelini maksimalno zaštitili.

Projekt podrazumijeva i analizu šume hrasta na području Dubašnice na otoku Krku i šume na području Krasa u Sloveniji. Konačni je cilj izrada zajedničke stručne procjena razine ugroženosti istraživanih staništa koja će uključivati mjere za ublažavanje i sprečavanje njihove ugroze. U završnom dijelu projekta planirani su javni događaji i radionice s ciljem informiranja javnosti o rezultatima projekta te podizanja svijesti o važnosti zaštite i očuvanja ekosustava i bioraznolikosti.

Komentari