Potez je na JLS! Izostane li odluka, privatni iznajmljivači mogli bi ubuduće plaćati 750 kuna paušala po krevetu

49

Izglasavanjem novog Zakona o porezu na dohodak u studenom 2018. paušal za iznajmljivače od 1. siječnja 2019. može biti od 150 do 1500 kuna.

U novom zakonu je stoji da su predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave obvezna „za 2019. godinu donijeti odluke iz članka 17. ovoga Zakona kojima će se propisati visinu paušalnog iznosa po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu do 31. siječnja 2019. godine te iste dostaviti Poreznoj upravi najkasnije do 15. veljače 2019. godine. Donesena odluka se primjenjuju sve do donošenja nove odluke sukladno članku 17. ovoga Zakona.

Ako takva odluka izostane, odnosno ako ih jedinice lokalne samouprave ne donesu, visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu, određuje se u iznosu od 750,00 kuna! Radi se o povećanju od 150 posto u odnosu na dosadašnju visinu paušala.

Ove su promjene izazvale silno nezadovoljstvo iznajmljivača, prigovori se pretežito odnose na ujednačavanje paušala ne vodeći računa o lokaciji. Nije isto iznajmljuje li se u Dubrovniku, nadomak moru ili negdje u zaleđu.

Neki prijete odjavljivanjem, radom na crno, drugi su pak toliko ljutiti da najavljuju odlazak iz Hrvatske.

Svakako, ovo će drastično povećanje paušalnog poreza najviše pogoditi male iznajmljivače ,one koji ostvaruju prosječnu i ispodprosječnu popunjenost, iznajmljuju u kraćim razdobljima, a takvih je u Hrvatskoj najviše, dok će velike iznajmljivače luksuznih objekata koji su popunjeni kroz cijelu godinu, povećani paušal tek okrznuti.

Ostaje za vidjeti što će odlučiti predstavnička tijela jedinica lokalnih samouprave. Neslužbeno saznajemo da za područje Rijeke promjena neće biti, što je odlična vijest za više od 900 riječkih iznajmljivača.

 

Komentari