Riječki pješaci najčešće prelaze kolnik izvan obilježenog pješačkog prijelaza, a krše pravila i kad je upaljeno crveno svjetlo za pješake

23

U petak, 22. siječnja, na prometnicama Primorsko-goranske županije provedena je preventivno-represivna akcija policije usmjerena na zaštitu pješaka u prometu. Za vrijeme trajanja akcije, od 10 do 14 sati, policija je evidentirala ukupno 56 prekršaja, od kojih su 22 prekršaja počinili pješaci, a 34 vozači.

Najveći broj prekršaja pješaka (14) odnosi se na prelazak kolnika izvan obilježenog pješačkog prijelaza, a evidentirano je i osam prekršaja prelaska kolnika za vrijeme dok je na semaforu bilo upaljeno crveno svijetlo za pješake.

Što se tiče prekršaja vozača, njih 16 nije poštovalo prednost prolaska pješaka, a 18 su ostali prekršaji vozača iz domene Zakona o sigurnosti prometa na cestama prema kojemu su svi počinitelji prekršaja i sankcionirani.

Kao što je i dosada naglašavano, pješaci su uz osobe s invaliditetom i djecu, jedna od najranjivijih skupina sudionika u prometu. Pozivamo stoga sve vozače, ali i pješake te druge sudionike u prometu,  na povećani oprez i dosljedno poštivanje svih propisa i pravila kako bi se smanjio broj nesreća i broj poginulih i ozlijeđenih osoba u njima.

Komentari