Pet friendly destinacija – Općina Jelenje potiče udomljavanje pasa!

26

Općina Jelenje prva je u Hrvatskoj krenula s poticanjem udomljavanja pasa u vlasništvu Općine Jelenje. Utvrđena su mjerila, načini i postupak udomljavanja pasa koji se nalaze u skloništu za nezbrinute životinje “Lič”  te uvjeti za financiranje hrane, te jednog redovitog osnovnog cijepljenja.

Općina Jelenje odnedavno financira redovito osnovno cijepljenje udomljenog psa kod ovlaštenog veterinara s kojim Općina Jelenje ima sklopljen ugovor. Općina Jelenje snosi trošak, odnosno financira hranu za udomljenog psa u trajanju od 12 mjeseci od dana udomljavanja psa u vrijednosti od 200 kuna mjesečno.

„Naše namjere su da postanemo istinska “Pet friendly” destinacija te da ljubiteljima životinja omogućimo dostojne uvijete i svakako olakšamo funkcioniranje u našoj zajednici, sukladno našim mogućnostima. Ovo je tek prva mjera, a u skoroj budućnosti, na atraktivnim lokacijama, postavit ćemo i parking za pse, kante za pseće otpatke te opremu u kojoj se drže vrećice za pseći izmet“,  kazao je Robert Marčelja, načelnik Općine Jelenje prilikom potpisivanja ugovora s dobavljačem hrane za pse.

U postupku udomljavanja udomitelj će prilikom udomljavanja psa sa azilom sklopiti ugovor o udomljavanju. Nakon sklopljenog ugovora, udomitelj će dostaviti primjerak Općini Jelenje te će mu se, po dostavi ugovora, izdati Potvrda o pravu na financiranje hrane za udomljenog psa i cijepljenje te ukupno 13 kupona, 12 za preuzimanje hrane od dobavljača i jedan za slijedeće redovno osnovno cijepljenje psa kod ovlaštenog veterinara.

Komentari