Ovo je protokol o postupanju u slučaju prekoračenja koncentracije prizemnog ozona

101
Portal-Kvaliteta-zraka-u-RH

Grad Rijeka donio je Protokol o postupanju u slučaju prekoračenja pragova upozorenja i praga obavješćivanja za koncentraciju prizemnog ozona u Aglomeraciji HR RI.

Prizemni (troposferski) ozon O3 jedan je od globalnih problema današnjice jer relativno duga postojanost u atmosferi omogućuje njegov prijenos na velike udaljenosti. Kao vrlo snažan oksidant štetno utječe na zdravlje i prirodne ekosustave. Prizemni ozon se ne emitira iz izvora već nastaje složenim fotokemijskim reakcijama dušikovi oksidi (NOx), hlapivi organski spojevi (HOS), metan (CH4) i ugljikov monoksid (CO). Ovi plinovi nastaju prirodnim putem, iz prirodnih izvora te kao posljedica ljudskih djelatnosti (promet, izgaranje goriva, proizvodni procesi i slično).

S obzirom na to da O3 nastaje fotokemijskim reakcijama, prekomjerno onečišćenje O3 povezano je s ljetnom sezonom kada je insolacija najjača. Što su temperature zraka više i što su vrućine dugotrajnije to je veća vjerojatnost pojave epizodnih stanja O3.

Treba razlikovati prizemni ozon od ozona koji štiti Zemlju od štetnog sunčevog zračenja

Treba razlikovati prizemni troposferski ozon, od stratosferskog ozona koji se nalazi u atmosferi i štiti Zemlju od štetnog sunčevog zračenja. Za razliku od stratosferskog ozona, prizemni je ozon nepoželjan. Zbog svojih snažnih oksidativnih svojstava na zemljinoj površini, ozon snažno reagira s drugim molekulama, pa tako oksidira gotovo sve metale te razgrađuje nezasićene organske spojeve i boje. Štetnost prizemnog ozona očituje se i u uništavanju prinosa usjeva i šuma kod biljaka dok kod ljudi izaziva iritaciju očne sluznice, grla, nosa i dišnih puteva.

Simptomi izloženosti koji se pojavljuju uključuju: kašalj, iritaciju grla, bol prilikom dubokog udisaja zraka, bol u prsima, te glavobolju i mučninu. Ovo se posebno odnosi na djecu, osobe s bolestima pluća, starije osobe i ljudi koji obavljaju različite poslove na otvorenom, a koji mogu biti posebno osjetljivi na ozon.

Protokol se zasniva na praćenju koncentracija prizemnog ozona u zraku izmjerenih na Državnoj postaji Rijeka – 2 i Omišalj (otok Krk) te Županijskim postajama Mlaka, Opatija – Gorovo, Krasica – Bakar, Kostrena – Paveki i Omišalj LNG. Svi zainteresirani mogu svakog trenutka pristupiti podacima mjerenja kvalitete zraka s mjernih postaja putem portala „Kvaliteta zraka u RH“ na adresi http://iszz.azo.hr/iskzl/index.html.

Protokolom se regulira sustav obavješćivanja u situacijama kada dolazi do povećanja koncentracije prizemnim ozonom te prekursora ozona i povećanih koncentracija SO2 i NO2.

Protokol sadrži dvije razine obavješćivanja. Prag obavješćivanja je razina onečišćenosti čije prekoračenje predstavlja opasnost za ljudsko zdravlje pri kratkotrajnoj izloženosti za osjetljive skupine stanovništva, dok je prag upozorenja razina onečišćenosti čije prekoračenje predstavlja opasnost za ljudsko zdravlje za čitavo stanovništvo.

Pragom obavješćivanja za prizemni ozon smatra se prekoračenje koncentracije prizemnog ozona kada jednosatne vrijednosti prekorače vrijednost od 180 µg/m3 u neprekidnom uzastopnom trajanju od jednoga sata. Pragom upozorenja smatra se prekoračenje koncentracije prizemnog ozona kada jednosatne vrijednosti prekorače vrijednost od 240 µg/m3 u neprekidnom uzastopnom trajanju od jednoga sata.

Osim ozona, potrebno je pratiti i koncentracije SO2 i NO2 koji također utječu na zdravlje ljudi, a u korelaciji su s prizemnim ozonom. Prag upozorenja za SO2 je prekoračenje koncentracije od 500 µg/m3 u neprekidnom uzastopnom trajanju od tri sata. Prag upozorenja za NO2 je prekoračenje koncentracije od 400 µg/mu neprekidnom uzastopnom trajanju od tri sata. Za prekoračenje praga upozorenja mora se mjeriti tijekom tri uzastopna sata na mjestima koja su reprezentativna za kvalitetu zraka na najmanje 100 km2 ili na području čitave Aglomeracije HR RI.

Prestanak opasnosti nastupa u trenutku kada koncentracija prizemnog ozona O3 padne ispod 180 µg/m3 , SO2 500 µg/m3 i NO2 400 µg/m3 u trajanju od najmanje 60 minuta.

Javnost o vrijednostima prekoračenja obavještavaju Državni hidrometeorološki zavod ili Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

Na javnom savjetovanju nacrt Stalnih mjera za smanjenje onečišćenja prizemnim ozonom

Sudionici u ovom Protokolu su gradovi i općine koji čine Aglomeraciju HR RI (Grad Rijeka, Grad Bakar, Grad Kastav, Grad Kraljevica, Grad Opatija, Općina Viškovo, Općina Čavle, Općina Jelenje, Općina Kostrena, Općina Klana, Općina Matulji, Općina Lovran i Općina Omišalj), Državni hidrometeorološki zavod , Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: NZZJZ), Stožer Civilne zaštite Primorsko-goranske županije, Županijski centar 112, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije i Ministarstvo unutarnjih poslova – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Rijeka te INA.

Donošenje Protokola o postupanju u slučaju prekoračenja pragova upozorenja i praga obavješćivanja za koncentraciju prizemnog ozona jedna je od Stalnih mjera za smanjenje onečišćenja prizemnim ozonom za Aglomeraciju Rijeka HR RI. Nacrt prijedloga Odluke o donošenju Stalnih mjera za smanjenje onečišćenja prizemnim ozonom za Aglomeraciju Rijeka HR RI do 10. studenog se nalazi na savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.

Protokol je usvojen na 44. gradonačelnikovom kolegiju.

Komentari