Otvorene su prijave za slanje zahtjeva za umanjenje zakupnine za gradske poslovne prostore

19

Poduzetnici, zakupnici gradskih poslovnih prostora te površina javne namjene za postavu privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta koji su pretrpjeli umanjenje prometa zbog aktualne pandemije, od 17. do 25. travnja mogu podnijeti e-zahtjev za umanjenje zakupnine za ožujak.

Kriteriji za umanjenje zakupnine su sljedeći:

  • zakupnicima s padom prometa od 40 do 60% odobrit će se umanjenje zakupnine za 30%,
  • zakupnicima s padom prometa od 60,01 do 100% odobrit će se umanjenje zakupnine za 50%.

Online podnošenje zahtjeva

Referentno razdoblje za dokaz pada pometa utvrđuje se mjesečno na način da se promet za mjesec ožujak 2021. godine za koji se traži odobrenje umanjenja zakupnine uspoređuje s veljačom 2020. godine, mjesecu koji prethodi pandemiji corona virusa. Iznimno, zakupnici koji svoju djelatnost nisu obavljali u veljači 2020. godine, dostavljaju podatak o ostvarenom prometu koji su imali u listopadu 2020. godine.

Zahtjev za ostvarenje prava na umanjenje zakupnine uz vjerodostojnu knjigovodstvenu dokumentaciju (na primjer: obrazac porezne prijave za traženi mjesec, mjesečni ispis prometa fiskalne blagajne, pojedinačni pregled prometa po transakcijskom računu i slično), a sve pečatirano i potpisano od strane zakupnika, zakupnici mogu dostaviti isključivo putem on line obrasca odnosno registracijom ili prijavom u Informacijski servis Grada Rijeke.

Od prava na umanjenje zakupnine izuzete su garaže, ljekarne, središnje bankarstvo, ostalo novčarsko poslovanje osim djelatnosti mjenjačnica, opće djelatnosti javne uprave, sudske i pravosudne djelatnosti, djelatnosti političkih organizacija i djelatnosti izvan teritorijalnih organizacija (konzulati).

Također, od prava na umanjenje zakupnine izuzete su knjižare i antikvarijatima, budući da im se ranijim zaključkom gradonačelnika priznaje umanjenje ugovorene zakupnine u iznosu od 50%.

Zakupnicima kojima je odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske obustavljena djelatnost a imaju status neprofitnih članskih organizacija i koji svoje pravo na naknadu fiksnog troška zakupnine ne ostvaruju u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom (COVID-19) Vlade RH, odobrit će se umanjenje zakupnine za ožujak i travanj 2021. god. u 100% iznosu bez podnošenja zahtjeva.

Zakupnicima Grada Rijeke – članskim organizacijama s ugovorenom šifrom djelatnosti 94.00 – djelatnost članskih organizacija i 94.99 – djelatnost ostalih članskih organizacija d.n. – odobrava se umanjenje računa zakupnine za ožujak i travanj 2021. god. u iznosu od 30% bez podnošenja zahtjeva.

Inače, korisnici površina javne namjene koji imaju postavljene privremene objekte i ugostiteljske terase ne moraju podnositi zahtjeve jer se u potpunosti oslobađaju od plaćanja naknade za korištenje u periodu od 1. ožujka do 30. travnja 2021. godine.

Komentari