Opatijska ulica ponovno se otvara za sav promet

16

U subotu, 8. kolovoza Opatijska ulica na Costabelli ponovno se otvara za sav promet.

Gradski prometni centar Rijeka ističe da GP Krk, kao izvođač radova na raskrižju kod gradilišta hotelskog resorta u petak, 7. kolovoza završava radove na završnom sloju asfalta te se u subotu ulica otvara za sav promet.

U ponedjeljak će se još izvoditi radovi na horizontalnoj signalizaciji, pa je potreban oprez kod prolaska kroz područje raskrižja.

Promet će se odvijati sukladno postojećoj vertikalnoj i horizontalnoj prometnoj signalizaciji.

Komentari