Održana 11. godišnja skupština Klastera zdravstvenog turizma Kvarnera

92
Klaster zdravstvenog turizma

Na Skupštini Klastera zdravstvenog turizma Kvarnera, održanoj 28. veljače u prostorijama Jadran-galenskog laboratorija, 25 članova klastera usvojilo je izvješće o radu Klastera u 2023. godini te potvrdilo plan rada za 2024. godinu.

Klaster će tako nastaviti razvijati projekte u cilju osnaživanja i razvoja zdravstvenog turizma Kvarnera, u skladu sa strateškim dokumentima koji ovu turističku destinaciju definiraju kao „destinaciju zdravlja“. Kako bi projekti klastera te njihovih članova bili što uspješniji u budućnosti, na Skupštini se održalo i nekoliko predavanja.

Velibor Drakulić dr. med., ispred Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske predstavio je Pravne okvire za pružanje zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu. Na temu mogućnosti i načina financiranja projekata predavanje je održao Vedran Kružić, ravnatelj Regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije dok je Damir Medved, direktor EDIH Adria Projecta pri Sveučilištu u Rijeci predstavio misiju i viziju EDIH Adria Projekta. Dino Ćoza Saršon, zamjenik predsjednika Upravnog odbora JGL-a prikazao je primjer dobre prakse poslovanja te predstavio najnovija poslovna dostignuća JGL-a.

Ova godina ujedno je i izborna godina Upravnog odbora Klastera zdravstvenog turizma Kvarnera pa je nakon izglasavanja jednoglasno donesena odluka o nastavku mandata dosadašnjih članova Upravnog odbora za mandat od sljedeće dvije godine.

Klaster zdravstvenog turizma Kvarnera udruga je koja okuplja 39 ustanova iz medicinskog, turističkog i znanstvenog sektora te zdravstvene industrije. Osnovana je 2014. godine, a kontinuirani rast Klastera kroz okrupnjavanje članstva i rezultate koje postiže u pozicioniranju Primorsko-goranske županije kao destinacije zdravlja i kvalitete života na regionalnoj i globalnoj razini potvrđuje njegovu misiju i viziju razvoja.

Klaster zdravstvenog turizma Klaster zdravstvenog turizma Klaster zdravstvenog turizma Klaster zdravstvenog turizma Klaster zdravstvenog turizma

Komentari