Odbor za kulturu stopirao imenovanje nove ravnateljice MMSU Rijeka

68

Dana 14. srpnja na sjednici Gradskog vijeća raspravljat će se o prijedlogu nove ravnateljice Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci. Prisjetimo se, upravno vijeće Muzeja moderne i suvremene umjetnosti Rijeka nakon provedenog javnog natječaja predložilo je Branku Benčić iz Pule. No, na jučerašnjoj sjednici Odbora za kulturu prijedlog nije prihvaćen.

Jedan od uvjeta za ravnatelja muzeja jest i rad u muzeju (5 godina) ili rad u kulturi (10 godina). U natječaju je Upravno vijeće MMSU-a kao dokaz istoga navelo radni staž koji se dokazuje evidencijom iz mirovinskog. Kroz zapisnike Upravnoga vijeća vidljiva je konstatacija kako predložena kandidatkinja ispunjava formalne uvjete, ali nije navedeno čime se to potkrepljuje. Uvidom u izvadak iz mirovinskoga vidljivo je kako je predloženica radila u BP ekološkoj tehnologiji d.o.o. u trajanju od 3 mjeseca i 5 dana, u Gradu Puli u trajanju od 3 mjeseca i u dva navrata kao umjetnička djelatnost. Međutim, u stupcu gdje je suma staža, nisu navedeni podaci. Iz materijala nije vidljiv rad u kulturi od najmanje 10 godina. Nema ugovora, autorskih, o djelu ili sličnih dokaza kojima se potkrepljuju navodi u životopisu. Naime, netko može biti slobodni umjetnik, i ministarstvo mu uplaćivati staž, ali ne mora nužno i raditi. Iz svega navedenog nije vidljiv dokaz o zakonskome uvjetu o 10 godina rada u kulturi. Pored ovog najvažnijega pitanja postoje i još neka, a odnose se na sam rad Upravnoga vijeća i provedbe ovoga natječaja“, objasnio je  za Rijeku Danas predsjednik Odbora za kulturu Zvonimir Peranić.

Komentari