Od danas na snazi ograničenje broja posjetitelja za Platak!

48

Nakon što su na Platku zavladale velike gužve, od danas, 8. siječnja vrijede nova pravila za sve posjetitelje. Na stranicama Goranskog sportskog centra Platak stoje sljedeća nova pravila:

1. Maksimalan broj dnevnih ski karata u prodaji je 500 (pet stotina).
2. Maksimalan broj dnevnih karata za pristup pokretnim trakama za skijaše i sanjkaše je 100 (stotinu).
3. Asortiman ograničavamo na dnevne karte i sezonske karte (ostale usluge poput poludnevnih karata ne pružamo do okončanja epidemioloških mjera).
4. Kada se na blagajnama proda navedeni broj ski karata i karata za pristup pokretnim trakama za skijaše i sanjkaše iste će se zatvoriti i više neće biti moguće kupovati te će se odmah informacija objaviti na web stranici i FB stranici RSRTC Platak.

Komentari