Od 15. srpnja počinje zaprimanje zahtjeva za prava osigurana putem Socijalnog programa Grada Rijeke

71
školske knjige

Od 15. srpnja do 20. rujna 2024. godine zaprimat će se zahtjevi građana za dobivanje poklon-bona u za školski pribor za učenike osnovnih škola te za podmirenje troškova produženog/cjelodnevnog boravka u osnovnim školama u 2024./2025.

Od 16. kolovoza do 20. rujna 2024. godine zaprimat će se zahtjevi za podmirenje troškova boravka djece u predškolskim ustanovama, za podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza učenicima srednje škole i studentima te za novčanu pomoć za obrazovanje redovitim učenicima srednje škole ili studentima u 2024./2025. godini.

Svi zahtjevi će se, uz prateću dokumentaciju, podnositi osobno u šalter-sali Gradske uprave, Titov trg 3 (Pisarnica) radnim danom od 8.30 do 15.30 ili poštom na adresu Grad Rijeka, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života, Korzo 16, 51000 Rijeka.

Popisi potrebnih dokumenta te uvjeta temeljem kojih se prava ostvaruju dostupni su na linku https://www.rijeka.hr/zaprimanje-zahtjeva-za-pomoci-za-polaznike-vrtica-osnovne-srednje-skole-te-studente-u-pedagoskoj-skolskoj-akademskoj-2024-2025-godini/.

 Putem socijalnog programa Grada Rijeke, građanima koji zadovoljavaju uvjete osigurana su prava na poklon-bon u visini od 50 do 140 eura za učenike od 1. do 8. razreda osnovne škole, podmirenje mjesečnih troškova prehrane i rada učitelja u produženom/cjelodnevnom boravku učeniku OŠ u 100% iznosu, podmirenje mjesečnih troškova boravka djeteta u predškolskoj ustanovi u iznosu od 100% odnosno 30% mjesečne cijene za korisnike usluga predškolskih ustanova čiji je osnivač Grad Rijeka, potpuno podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza na linijama na kojima prijevoz obavlja KD Autotrolej za srednjoškolce i studente te jednokratna novčana pomoć za redovne učenike srednjih škola i studente u visini 135 eura.

Za ostvarivanje ovih prava Grad Rijeka je u proračunu osigurao 647.000,00 eura.

Komentari