Obračun komunalne naknade INI – porezna tajna

47
INA Mlaka

Obračun komunalne naknade INI je porezna tajna, proizlazi iz odgovora gradonačelnika Rijeke Marka Filipovića na pitanje gradskog vijećnika Davora Štimca.

“Jesu li navodi građana točni i koliko INA plaća komunalnu naknadu”, pitao je na aktualnom satu riječkoga Gradskog vijeća Davor Štimac.

Odgovor gradonačelnika Filipovića stigao je u pisanom obliku i dostupan je na ovoj poveznici. Kaže da je riječ o iznosu od 203.867,70 kn, ali je iz odgovora nejasno za koliku površinu.

Nezadovoljan odgovorom, vijećnik Štimac je postavio dopunsko pitanje. Tražio je da odgovor sadrži obračun komunalne naknade za svaki poslovni prostor i građevinsko zemljište koji služi obavljanju poslovne djelatnosti INA-e. Posebno ga je zanimalo koliko plaća za oko 13 hektara zemljišta na Mlaki što nije u funkciji.

Uz obrazloženje da je riječ o poreznoj tajni, gradonačelnik Filipović nije odgovorio na pitanje.

Više o poreznoj tajni pročitajte na ovoj poveznici.

Izvor: Da štima svima

Komentari