Objedinjavaju se parkiralište Podpinjol i parkirališta KBC Rijeka

69
Foto/Google Maps

S ciljem ubrzanja protoka i mogućnosti ulaza i izlaza većeg broja vozila u bolnički krug na riječkom lokalitetu KBC-a Rijeka, od ponedjeljka 16. ožujka 2020. objedinjuje se parkiralište Podpinjol i parkiralište KBC Rijeka.

Odluka je donesena u suglasnosti tvrtke Rijeka Plus, Grada Rijeke i KBC-a Rijeka, a posebno uz novonastalu situaciju i mjere prevencije korona virusa.

Za novo parkiralište vrijede jedinstveni uvjeti naplate kao i do sada na parkiralištu KBC Rijeka.

Komentari