Nakon spajanja Rijeka prometa i TD Rijeke plusa, najavljeno poboljšanje procesa i usluga

1

Ovim Vas putem obavještavamo kako je dana 11. siječnja 2022.g. provedena statusna promjena na Trgovačkom društvu u Rijeci, čime je Rijeka promet d.d. i službeno pripojen TD Rijeka plus d.o.o. Spomenuto Trgovačko društvo postaje i univerzalni pravni slijednik pripojenog društva.

O navedenom pripajanju odluku je donijelo i Gradsko vijeće grada Rijeke dana 30.studenog 2021.g. Važno je napomenuti da se navedenim pripajanjem cjelokupna imovina trgovačkog društva Rijeka promet d.d. te sva njegova prava i obveze prenose u cijelosti na trgovačko društvo Rijeka plus d.o.o., a svi će radnici zadržati sva prava i obveze koje su imali.

Novom organizacijom, čvrsto vjerujemo, povećat će se transparentnost poslovanja, i otvoriti prostor za daljnje poboljšanje poslovnih procesa i komercijalnih usluga.

L.B.

Komentari