Na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke nije usvojena odluka o plaćama gradonačelnika i zamjenika, povučena točka o plaćama zaposlenika gradske uprave

161
gradsko vijeće grada rijeke

Gradsko vijeće nije usvojilo Odluku o određivanju plaće i drugih prava gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Rijeke.

Kako je pojasnio pročelnik Odjela za gradsku upravu i samoupravu Mladen Vukelić, predloženo je da se koeficijenti za obračun plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obavljaju profesionalno vrate na koeficijente iz 2011. godine.

Radi usporedbe, po visini plaće, plaća gradonačelnika Grada Rijeke, kao trećeg grada po veličini odnosno broju stanovnika u Republici Hrvatskoj, sa 108.000 stanovnika, nalazi se tek na 19. mjestu. Veće plaće, pored većih gradova od Rijeke: Zagreba i Splita, imaju i gradonačelnici 16 gradova koji su manji od grada Rijeke, s tim da neki od navedenih gradova imaju svega 11.000 stanovnika – dakle gotovo 10 puta manje od grada Rijeke. Predloženim koeficijentima i osnovicom za obračun plaće, plaća gradonačelnika, iako bi se po parametru veličine grada trebala nalaziti na 3. mjestu, nalazila bi se na 13. mjestu.

Važećom odlukom određeno je da zamjenik gradonačelnika koji svoju dužnost obavlja volonterski ima pravo na mjesečnu naknadu za rad u visini 30% od umnoška koeficijenta za obračun plaće utvrđenog za zamjenika gradonačelnika koji dužnost obavlja profesionalno i osnovice za obračun plaće. Bilo je predloženo da ovakav način uređenja nastavlja vrijediti i dalje. Da je prihvaćena, za provođenje ove odluke u proračunu bi trebalo osigurati dodatnih 6.000,00 eura za 2023. godinu.

Za odluku o određivanju plaće i drugih prava gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Rijeke glasovalo je 14 vijećnika, isto toliko ih je bilo protiv, dok su dva vijećnika bila suzdržana. Za odluku su glasovali vijećnici SDP-a, PGS-a, IDS-a, HSU-a, SDSS-a, protiv su bili vijećnici HDZ-a, Možemo!, Vedran Vivoda (Akcija mladih) i Robert Salečić (Unija Kvarnera) te nezavisni vijećnici Maša Magzan, Marin Račić, Iva Rinčić i Davor Štimac, a suzdržani su bili vijećnici MOST-a.

Kako je pojašnjeno, povećanje plaće gradonačelniku i zamjenici gradonačelnika trebalo je biti temelj za odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Rijeke. Naime, za plaću pročelnika upravnog tijela postoji jedno zakonsko ograničenje – člankom 11. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi određeno je da plaća pročelnika upravnog tijela, bez uvećanja za radni staž, ne može biti veća od umnoška osnovice i koeficijenta za obračun plaće gradonačelnika. Budući da nije donesena odluka o određivanju plaće i drugih prava gradonačelnika i zamjenika, gradonačelnik Filipović je povukao točku o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika gradske uprave, za koju je bilo planirano da stupi na snagu 1. srpnja 2023. godine.

U raspravi je u ime kluba vijećnika HDZ-a Adrijano Rogić istaknuo kako ne mogu podržati prijedlog povećanja plaće gradonačelniku i zamjenici, jer smatraju da bi to ujedno bilo davanje podrške za njegov dosadašnji rad, na što je vijećnik Željko Jovanović (SDP) naglasio kako se ova odluka ne odnosi za određeno ime i prezime, već za funkciju gradonačelnika. Dodao je kako je ova odluka ujedno i odluka o tome da zaposlenici gradske uprava imaju plaću dostojnu njihovog rada, koji će omogućiti da onda građani imaju najbolju uslugu koju zaslužuju.

U ime kluba vijećnika PGS-a Nikola Ivaniš je naglasio kako smatraju da su sadašnje plaće prvih ljudi grada skromne u odnosu na druge gradove u Hrvatskoj te je, kao i Iva Davorija (Možemo!) naglasio kako su plaće zaposlenicima nedostatne i nekonkurentne. Vijećnica Davorija dodala je pak da je, unatoč tome što smatra kako je službenicima i namještenicama potrebno dignuti plaće, proces reorganizacije nedovoljno transparentan te da je trebalo prvo napraviti sistematizaciju radnih mjesta, a tek onda mijenjati koeficijente. Vijećnici Možemo! i Robert Salečić (Unija Kvarnera) upitali su zašto se s jedne strane nastoji povećanjem plaća zadržati zaposlenike u gradskoj upravi, a s druge im se strane nude otpremnine za dobrovoljni odlazak iz sustava.

Jasno mi je da je tema plaća dužnosnika pod povećalom javnosti, no ova je odluka preduvjet za povećanje plaća unutar sustava gradske uprave. Trenutno je u gradskoj upravi zaposleno 482 osoba, a podsjetit ću da ih je, kad sam stupio na dužnost, bilo 508, što znači da je prisutna tendencija smanjenja zaposlenika, s intencijom da se smanjenje broja zaposlenika pretoči u povećanje plaća. To je intencija i pisma upućenog svim zaposlenicima, koje nije obvezujuće niti za radnike, niti za poslodavca, da iskažu svoj interes i ako smatraju da je adekvatno prihvate iznos otpremnine i nastave svoje karijere negdje drugdje. U tom procesu određeni se broj ljudi javio, a s dijelom ljudi, kao i s potencijalnim vršiteljima dužnosti pročelnika, obavio sam razgovore. To smanjenje neće imati veće implikacije na proračun, budući da su se javili ljudi pred mirovinom – suma koja bi bila isplaćena za njihove plaće do kraja godine bit će akceptirana kroz ovu otpremninu a mi ćemo se na taj način smanjiti broj zaposlenika i stvoriti prostor za zapošljavanje novih. Neprihvaćanjem odluke o plaćama gradonačelnika i odluke o koeficijentima za izračun plaće zaposlenika gradske uprave doći će do toga da više nećemo moći zapošljavati inženjere arhitekture, građevine i elektrotehnike, jer svi mogu naći bolje uvjete u privatnim ili državnim trkama“, poručio je gradonačelnik Filipović.

Komentari