Na području Šibensko-kninske županije zabilježeno nekoliko požara! Obranjena su tri objekta

75
vodice požar

3. kolovoza
Požari na području Šibensko-kninske županije su lokalizirani, a tijekom noći su vatrogasci dežurali na požarištima.

U požaru otvorenog prostora na području Vodica, na Vodičkoj zaobilaznici, zahvaćena je trava, nisko raslinje, smrika i borova šuma na površini od 250 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 74 vatrogasaca sa 26 vatrogasnih vozila te 4 Canadaira i 3 Air Tractora, a tijekom noći organizirano je dežurstvo od strane IVP Šibenik, JVP Vodice i Šibenik, DVD-a Vodice, Šibenik, Pirovac, Brodarica-Krapanj, Zablaće i Tisno sa ukupno 41 vatrogascem i 14 vozila.

I požaru na području Dubrave, Podi kod Šibenika, tijekom noći bilo je organizirano dežurstvo od strane JVP Šibenik, DVD-a Šibenik, Grebaštica, Zablaće, Bilice i Perković sa ukupno 25 vatrogasaca i 8 vozila. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje, hrastova i borova šuma na površini od 8 ha, a u gašenju je ukupno sudjelovalo 38 vatrogasaca sa 14 vatrogasnih vozila te dva protupožarna zrakoplova Canadair CL 415 i dva Air Tractora.

2. kolovoza
18:30
Požari su pod nadzorom vatrogasaca.
Zračne snage napustile su požarište, a vatrogasci ostaju na terenu na čuvanju i sanaciji tijekom cijele noći.

17:00
Požar na području Podi Dubrava je pod nadzorom vatrogasaca te su snage usmjerene na gašenje požara na Vodičkoj obilaznici.
Uz vatrogasce, požar gase 4 Canadaira i 3 Air Tractora.

14:45
Na požaru na području Vodičke obilaznice obranjena su 3 objekta i za sada nema ugroze za ostale objekte.

14:30
Na požaru Podi Dubrava djeluju 2 Canadaira, 38 vatrogasaca sa 12 vatrogasnih vozila, a na požaru na Vodičkoj obilaznici djeluju 2 Canadaira i 2 Air Tractora te 61 vatrogasac sa 22 vatrogasna vozila.

14:00
Na požarište je upućena i Intervencijska vatrogasna postrojba Šibenik te 3 Canadaira i jedan Fireboss, a u dolasku su 1 Canadar i 1 Fireboss.

13:00
Dana 2. kolovoza iza 12:00 sati zabilježeno je nekoliko požara otvorenog prostora na području Šibensko-kninske županije: na području Jadrije (Vodička obilaznica) i Dubrave Podi.

U gašenju sudjeluju sve raspoložive snage iz županije te 3 Canadaira i jedan Fireboss.

vodička obilaznica
Foto: Hrvatska vatrogasna zajednica

L.B.

Komentari