Na području riječkog akvatorija održava se vježba “Eko-more 2021”

22

U organizaciji Županijskog operativnog centra za provedbu Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja održava se vježba “EKO-MORE 2021” na području riječkog akvatorija i obale Kantride (plaža ispod stadiona NK Rijeka).

Kako je istaknula zamjenica župana Marina Medarić riječ je o redovnoj vježbi koja se održava svake godine. Cilj vježbe je provjera ŽOC-a u planiranju i izvođenju aktivnosti na sanaciji onečišćenja, provjera spremnosti i uporaba opreme za čišćenje specijaliziranim plovilima te spremnosti uspostavljanja veza i obavješćivanja.

rijeka vježba eko

L.B.

Komentari