Na Koblerovom trgu postavljene višejezične ploče

806

U sklopu projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture postavljene su višejezične ploče ulica na zgradama u riječkom Starom gradu. Ploče simbolički prikazuju povijest Rijeke, koja je u 20. stoljeću promijenila 9 država.

Na taj se način ističe i Rijeka kao tolerantan grad. Do 2020. godine planira se postavljanje sveukupno 31 ploča. One prikazuju nazive ulica i trgova koje su imali kroz prošlost. Pored svakog naziva naznačeno je razdoblje u kojem je bio u upotrebi.

talijanske ploče 6talijanske ploče 7 talijanske ploče

talijanske ploče 4

talijanske ploče 4 (2)

 

Komentari