Na današnji dan pronađena je Bašćanska ploča u crkvi sv. Lucija na otoku Krku

72

Bašćanska ploča jedan je od najstarijih epigrafskih spomenika u Hrvatskoj pisan glagoljicom. Sam naziv ploča je dobila po mjestu Baški na Krku gdje je ploča pronađena 15. rujna 1851. godine u crkvi sv. Lucije kraj Jurandvora kada su svećenici skrenuli pažnju na nju. Nakon toga skladištena je u pokrajnjoj kapelici Gospe Ružarice gdje ju je stavio krčki biskup I. Vitezić. Pritom, Bašćanska ploča pukla je na 3 dijela pa je vezana željeznim obručem. Tek 1934. godine krčki biskup J. Srebrnić poklonio je Bašćansku ploču u HAZU. Ova darovnica kralja Dmitra Zvonimira pisana je oko 1100. godine, a danas je sačuvana u palači HAZU u Zagrebu.

Ono što je karakteristično za Bašćansku ploču jest što predstavlja prijelazni stil između oble i uglate glagoljice. Iako je prvotno poslužila kao lijevi plutej koji je dijelio prezbiterij od crkvene lađe u crkvi sv. Lucije, oko 15. stoljeća ugrađena je kao spolija u pod crkve.

Komentari