Možemo! Rijeka: Terminal za rasuti teret u Bakru predstavlja ozbiljnu ekološku opasnost kojeg Županija i država ignoriraju

80
Orjen Petkovic, Sandra Bencic i Morena Lekan

Terminal za rasuti teret u Bakru od samog početka rada predstavlja veliku opasnost za građanke i građane: specifična konfiguracija terena doprinosi štetnim posljedicama uzrokovanih lučkim transportnim operacijama i deponiranjem tereta na otvorenom prostoru. Uz istočnu obalu bakarskog zaljeva prekrcava se ugljen, koks, metalne rude, primarno željezne, a prilikom prekrcavanja rasutih tereta neizbježno dolazi do gubitaka koji završavaju u moru“, upozorili su danas Morena Lekan, Orjen Petković i Sandra Benčić iz Možemo!.

U Luci Rijeka nažalost koriste obmanjujuću retoriku prema javnosti kako bi utišali pobune. Iako je 2021. godine provedena obnova terminala, koja je uključivala rekonstrukciju dijelova kolosijeka, uređenje sustava vodoopskrbe, električnih mreža i staza dizalica, ti zahvati nisu uvijek predstavljeni istinito, budući da su predstavljeni kao veliko unaprjeđenje u ekološkom smislu, no to nažalost nije slučaj“, rekao je Orjen Petković.

„Oblaci prašine u zraku, talog na danas beživotnom dnu mora, crni i masni sloj prljavštine na barkama svakodnevica je stanovnika Bakra koji već godinama ukazuju na problem, zajedno s lokalnom samoupravom. Protiv Luke Rijeka podnošene su kaznene prijave, a prijave su upućene i Državnom inspektoratu, koji je navodno nadležan za takva onečišćenja. Unatoč naporima i prijavama, do danas nije došlo do konkretnih pomaka u rješavanju problema. Nekonzistentnost u odgovornosti između Državnog inspektorata i Lučke kapetanije stvara frustraciju među lokalnim stanovništvom koje očekuje učinkovito i promptno djelovanje nadležnih tijela kako bi se očuvala okolišna i zdravstvena dobrobit njihove zajednice.“ – istaknuo je Orjen Petković.

„Na aktualnom satu na prošloj sjednici Skupštine PGŽ upitali smo župana koja se mjerenja stanja mora i morskog dna vrše u Bakru. Na naše iznenađenje, župan nije mogao pružiti precizan odgovor, pitajući nas imamo li indikacije oko postojanja nekakvog zagađenja. Takav odgovor predstavlja priličnu pljusku građankama i građanima Bakra. Očekivani pisani odgovor s rezultatima mjerenja još uvijek nije dostupan“ – kazala je Morena Lekan.

U međuvremenu, kao nefinancijski zahtjev u pregovorima oko podrške županijskom proračunu, postavili smo povećanje broja mjernih stanica za kakvoću zraka na nekoliko specifičnih područja, između ostalog i u Bakru. Naime, mjerenja koja zadovoljavaju minimalne zakonske obveze ovdje nisu dovoljna. Potrebno je provoditi kontinuirana uzorkovanja mora te u uzorcima provesti analizu prisutnih ugljikovodika te udio aromatskih ugljikovodika u sedimentu, analize metala posebice teških i toksičnih metala poput olova, kadmija, žive i kroma kako u morskoj vodi tako i u talogu na dnu. Analiza zraka, uz parametre koji su propisani zakonom, nužno treba sadržavati i detaljnu kemijsku analizu sastava lebdećih čestica, ponajprije onih najmanjih PM 2.5 i PM 1.0, koji se šire najdalje te zbog uzlaznog gibanja toplog zraka završavaju u mjestima iznad samog zaljeva, Kukuljanovu i Škrljevu.“ – nastavlja Morena Lekan.

„Stanovnici, suočeni s ovim problemom, obraćali su se i medijima, a jedna kuća zatražila je analize uzorka  mora i sedimenta dna od strane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije te jednog nezavisnog laboratorija. Rezultati su bili poražavajući- ukazali su da je more zagađeno naočigled i to ugljikovodicima, dok su u sedimentu dna nađeni kadmij, olovo, cink, zatim bakar, živa i arsen u manjim količinama, potom krom i mangan u značajnim količinama, te željezo u enormno velikim količinama. Ne smijemo nikako zanemariti ili podcijeniti ove rezultate. Umjesto da ovakvi rezultati potaknu na stalno praćenje stanja, koje bi omogućilo građanima jasnu sliku, oni se ignoriraju i preskaču. Tvari pronađene u moru i sedimentu dna predstavljaju ozbiljnu prijetnju za floru i faunu zaljeva, a posredno i za čovjeka koji konzumira bilo što što je ikad bilo u doticaju s tim okolišem“ – zaključuje Lekan.

„Luka Rijeka, pak, u javnim istupima negira svoju odgovornost za moguća zagađenja, tvrdeći da je njihova prašina samo lokalna i da se ne širi do središta grada Bakra te da je kakvoća mora i zraka više no zadovoljavajuća. Osim toga, oni ističu da je terminal za rasuti teret “strateški interes države” te da zatvaranje ili izmještanje terminala u Bakru nije opcija. Zagađenja su se nastavila, a nastavit će se i dalje dokle god je terminal za rasuti teret na ovoj (lošoj) poziciji ili dok se lučke transportne operacije s deponiranjem rasutog tereta (rudača) vrše na otvorenom, umjesto u zatvorenoj hali.

Na drugoj strani zaljeva smješteni su pak prekrcajni privezi rafinerije Urinj, i o tom se problemu već više puta govorilo. Tijekom remonta došlo je do propusta koji su rezultirali istjecanjem ugljikovodika u kraško podzemlje. Nažalost, do sad provedena sanacija nije riješila problem, i ne postoje saznanja o tome hoće li daljnje provođenje sanacije ikad riješiti navedeni problem. Kako možemo očekivati razumijevanje javnosti za uvođenje novih tehnoloških procesa u rafineriji ako se niti remont ne može izvesti bez akcidenata s dugotrajnim posljedicama? Kada je i koliko puta Državni inspektorat izašao na teren u prostoru Bakra i Kostrene, te što jest ili nije pronašao? Na ta pitanja trenutno nemamo odgovora.

Slijedom svega navedenog, kao predsjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode zatražit ću od Ministarstva gospodarstva procjenu ulaganja za Luku Rijeka, Bakar i sjever Splita, kao bi se procijenio trošak uvođenja novih tehnologija prekrcavanja rasutog tereta s ciljem uvrštavanja u financijski plan financiranja iz EU fondova u perspektivi 2021. do 2027.“, rekla je Sandra Benčić.

Pozivamo nadležne institucije da transparentno informiraju javnost o mjerama koje će poduzeti kako bi se spriječila daljnja onečišćenja i osigurala zaštita okoliša i zdravlja građana. Pitanja o rezultatima geoloških istraživanja, planiranim sanacijskim aktivnostima te angažmanu Državnog inspektorata zaslužuju jasne odgovore“.

Komentari