More na riječkim plažama u 2020. godini izvrsne kakvoće!

17

Praćenje kakvoće mora na morskim plažama obavlja se od 15. svibnja
do 30. rujna svake godine, najmanje svakih petnaest dana u razdoblju ispitivanja.

Na temelju rezultata praćenja kakvoće mora određuju se pojedinačne, godišnje i konačne ocjene.  Na temelju pojedinačne ocjene more se razvrstava kao izvrsno, dobro i zadovoljavajuće, dok se na temelju godišnje i konačne ocjene more razvrstava kao izvrsno, dobro, zadovoljavajuće i nezadovoljavajuće. Kakvoća mora tijekom mjerenja u 2020. godini na većini riječkih plaža (92,72%) ocjenjena je pojedinačnom ocjenom izvrsno. More s riječkih plaža dobilo je sljedeće godišnje ocjene: 90,91% uzoraka je izvrsne kakvoće, a samo 9,09% dobre kakvoće (Kantrida – Vila Nora i Kantrida – istok). Godišnje ocjene zadovoljavajuće i nezadovoljavajuće nije dobila nijedna riječka plaža.

Najproblematičnije riječke plaže tj. one koje imaju povećano mikrobiološko
opterećenje prethodnih su godina bile plaže na području Kantride, na obalnoj liniji od plaže Dom umirovljenika do Rekreacijskog centra 3. Maj. U sezoni 2020. kakvoća mora na tom području značajno se poboljšala u odnosu na prethodne godine. Samo dvije lokacije ocjenjene su godišnjom ocjenom dobro (Kantrida – istok i Kantrida – Vila Nora), dok je ostalih sedam bilo izvrsne kakvoće.

Plaža za osobe s invaliditetom u uvali Kostanj i plaža Ploče i dalje su zadržale svoj status nositelja Plave zastave – najpriznatijeg međunarodnog ekološkog programa zaštite okoliša mora i priobalja s glavnim ciljem održivog upravljanja i gospodarenja morem i obalnim pojasom.

Kako je naglasio gradonačelnik izgradnjom novih 200 km kanalizacije i novog pročišćivaća u okviru EU projekta kojeg provodi KD Čistoća, u narednim će godinama kakvoća mora biti još bolja

Komentari