Ministar Cappelli: “Usvojeni paket zakona otvara novo poglavlje hrvatskog turizma”

26
Ministar Gari Cappelli
U Hrvatskom saboru usvojen je paket turističkih zakona – Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Zakon o članarinama u turističkim zajednicama i Zakon o turističkoj pristojbi, kojima se želi povećati ukupna učinkovitost sustava turističkih zajednica, osobito na regionalnoj i lokalnoj (destinacijskoj) razini, osigurati sve preduvjete za sustavnu provedbu poslova destinacijskog upravljanja, osigurati dostatne izvore financiranja, unaprijediti kvalitetu i sadržaj turističkog proizvoda te razvoj turističke infrastrukture i očuvati turističke resursnu osnovu.

Usvajanjem ovih zakona otvara se novo poglavlje za hrvatski turizam“, kazao je ministar Gari Cappelli istakavši kako je otvorena mogućnost za još kvalitetniju povezanost i povećanje efikasnosti cjelokupnog turističkog sustava. “Istovremeno će lokalne zajednice, područja i regije moći kvalitetnije upravljati razvojem svojih proizvoda te na taj način iskoristiti svoje potencijale i istaknuti svoje posebnosti“, izjavio je Cappelli povodom usvajanja paketa turističkih zakona u Hrvatskom saboru naglasivši kako je predsjednik Svjetske turističke organizacije Zurab Pololikashvili najavio kako će hrvatsko rješenje pokazivati kao primjer drugima.

Model destinacijskog menadžmenta
U izradi ovih zakonskih prijedloga sudjelovali su predstavnici svih razina turističkih zajednica, kao i predstavnici načelnika/gradonačelnika/župana te su brojni njihovi prijedlozi postali sastavni dio zakona“, kazao je ministar Cappelli.
Sustav turističkih zajednica ovim paketom zakona uspostavlja se po modelu destinacijskog menadžmenta po uzoru na suvremene sustave u svijetu, potiče se udruživanje turističkih zajednica kao i osnivanje za područje više jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave kroz dodjeljivanje financijskih sredstav
a.
U paketu zakona posebna se pozornost posvetila turistički nedovoljno razvijenim područjima. Novim Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama i Zakonom o turističkoj pristojbi uvedeni su financijski instrumenti (Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent i Fond za udružene turističke zajednice) koji omogućavaju transparentnije financiranje regionalnih i lokalnih TZ na turistički nerazvijenim područjima te se potiče njihovo udruživanje. Zakonskim rješenjima između ostalog smanjeni su troškovi poslovanja gospodarstvenika i to zbog smanjenja administrativnog opterećenja i jednostavnijeg postupka obračuna te plaćanja članarine i turističke pristojbe.

Rasterećenje gospodarstva za 6 posto
Osim toga, smanjen je veliki broj dosadašnjih obveznika plaćanja članarine kao što su primjerice IT sektor, računovodstvene djelatnosti, frizerski saloni itd. Naime, brisanjem dijela obveznika plaćanja članarine i smanjenjem obuhvata obveznika plaćanja članarine ukupno će se rasteretiti gospodarstvo za 6 posto, a ukupno gotovo 15.000 poreznih obveznika neće više morati plaćati turističku članarinu te će za gotovo 2.000 poreznih obveznika iznos turističke članarine biti smanjen.
Visina turističke pristojbe donosi se na regionalnoj, odnosno županijskoj razini koje poprimaju oblik regionalnih menadžment organizacija zaduženih za planiranje i razvoj, upravljanje sustavom turizma, informacije i istraživanja te marketing, dok se Hrvatska turistička zajednica preobražava u nacionalnu agenciju za promociju, jačanje prepoznatljivosti te jačanje nacionalnog turističkog brenda Hrvatske.

Racionalizacija unutar sustava
Primjenom zakona očekuje se efikasnije sudjelovanje turističkih zajednica u upravljanju destinacijom, udruživanje i racionalizacija unutar sustava, povećanje učinkovitosti sustava posebice u razvoju i unapređenju postojećih turističkih proizvoda, potpunija zastupljenost specifičnih lokanih/regionalnih interesa, jačanje lokalne/regionalne inicijative, bolje povezivanje lokalnih dionika u stvaranju konkurentnih proizvoda, bolja koordiniranost i veća odgovornost unutar sustava, svrsishodnije trošenje sredstava, veća transparentnost rada turističkih zajednica te bolja promocija destinacijskog turističkog proizvoda.

Zakon o turističkoj pristojbi stupa na snagu prvog dana od objave u Narodnim novinama kako bi županijske skupštine, odnosno Gradska skupština Grada Zagreba mogle donijeti odluku o visini turističke pristojbe do 15. rujna 2019. godine za 2020. godinu.
Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma te Zakon o članarinama u turističkim zajednicama stupaju na snagu 1. siječnja 2020. godine.

 

Komentari