Marko Filipović: udvostručit ćemo naknadu za novorođenčad i sagraditi dom za starije

22

U cijeloj Hrvatskoj postoji trend iseljavanja, pa ni Rijeka nije izuzetak. No, zadržati mlade jedan je od naših prioriteta, rekao je Marko Filipović, kandidat za riječkog gradonačelnika koji u svom programu donosi niz mjera namijenjenih zaustavljanju iseljavanja.

– Veće plaće, riješen posao i stambeno pitanje, povoljnije režije, zbrinuto i sretno dijete te povećana naknada za novorođenčad, Rijeku će učiniti prvim izborom za rad i život! Donosimo novi ritam grada za mlade zaposlene obitelji s djecom.

Naknada za novorođenčad u Filipovićevom bi mandatu iznosila 3000 kn za prvo dijete, odnosno 4000 kn i 6000 kn za drugo i treće dijete. U sklopu poticajne demografske politike omogućio bi se tako mladim roditeljima lakši start.

Mlade obitelji planira se zadržati i izgradnjom 1000 novih stanova – dio tih stanova ponudilo bi se u najam po povoljnoj cijeni kako bi se osigurali sigurno i prihvatljivo stanovanje. Kao jedan od problema nametnuo se i nedovoljan broj mjesta u predškolskim ustanovama, što bi se riješilo izgradnjom 2 nova vrtića.

Marko Filipović donosi i jak socijalni program jer – društvo je jako onoliko koliko vodi računa o starijim i najranjivijim skupinama građana.

Nastavljamo i dalje s jakim socijalnim programom i pojačavamo mjere podrške. Izgradit ćemo novi dom za starije osobe u suradnji s Primorsko-goranskom županijom i Kliničkim bolničkim centrom Rijeka, a Koristeći EU sredstva uredit ćemo bazen na Školjiću kao rehabilitacijski centar, rekao je Filipović.

Program za jaču Rijeku stavlja naglasak i na prevenciju zdravlja i oporavak od Covida 19., a kako bi što više poticali kretanje i zdraviji način života, uredit će park na Delti, ali i drugim gradskim lokacijama korištenjem EU sredstava.

Imamo sreću što živimo uz more i to treba iskoristiti – cijeli riječki plažni pojas povezat ćemo šetnicama uz more, a šetnice uz Rječinu i kanjon Rječine promovirat ćemo građanima i turistima s ciljem promicanja zdravog načina života.

Komentari