Marko Boras Mandić: “Republika Slovenija ima 43,4 pozitivnih osoba na 100.000 stanovnika što je praktički ista epidemiološka situacija kao i na Kvarneru”

71

Dožupan i načelnik Stožera Primorsko-goranske županije Marko Boras Mandić uputio je slovenskom premijeru dopis kojim se traži slobodan prolazak preko granice Slovenije jer Slovenija i Primorsko-goranska županija imaju gotovo identičnu situaciju. Dopis vam prenosimo u cijelosti:

“Poštovani i cijenjeni gospodine Janša,

nastavno na prethodni dopis Unije Kvarnera iz srpnja o.g. i na Vaš odgovor iz kolovoza o.g., molim da donesete pravičnu odluku i omogućite nesmetan prelazak državne granice između Republike Hrvatske i Republike Slovenije za građane s područja Primorsko-goranske županije, kao i ostalih hrvatskih županija koje imaju sličnu povoljnu epidemiološku situaciju. Isto se odnosi i na građane Republike Slovenije kod prelaska slovensko-hrvatske državne granice.

Vjerujem da Vam je poznato da regija Kvarner (Primorsko-goranska županija) ima najbolju epidemiološku situaciju od svih obalnih hrvatskih županija. Od početka pandemije na području županije registrirano je svega 161 pozitivna osoba (COVID-19) na 100.000 stanovnika, što je jedna od najnižih stopa u Europskoj uniji. Trenutno 14-dnevni kumulativni broj oboljelih (COVID-19) na 100.000 stanovnika Primorsko-goranske županije na dan 15. rujan 2020. iznosi 48,3 osoba što prema ECDC (European Centre for DiseasePrevention and Control) svrstava područje Primorsko-goranske županije u žutu kategoriju. Usporedbe radi Republika Slovenija ima 43,4 pozitivnih osoba na 100.000 stanovnika što je praktički ista epidemiološka situacija kao i na Kvarneru. Preporuka Europske komisije je da se omogući nesmetan promet stanovništva između onih regija koje imaju sličnu epidemiološku situaciju. Isto tako napominjem da se trenutno u Primorsko-goranskoj županiji dnevno testira prosječno 200 osoba na 100.000 stanovnika što je iznad prosjeka Republike Hrvatske i iznad prosjeka većine europskih država, a sve u cilju ranog otkrivanja eventualno zaraženih osoba. I zaključno regija Kvarner ima jednu od najnižih stopa mortaliteta na COVID-19 koja rezultira s 1,33 preminulom osobom na 100.000 stanovnika, što je višestruko manje od nacionalne stope koja iznosi 5,95.

U duhu prijateljskih odnosa između naših država i izuzetno dobre prekogranične suradnje apeliram da se u interesu građana i gospodarstva obiju država hitno donese odluka koja bi omogućila nesmetan prelazak državne granice na osnovu epidemiološke situacije pojedine regije.”

Komentari