Marin Miletić predstavio 4 točke razvoja grada

29

Na svojoj internetskoj stranici vjerujemo.hr saborski zastupnik Marin Miletić koji se natječe u utrci za gradonačelnika Rijeke objavio je izborni program. Riječ je o 4 točke na kojima će se temeljiti vizija razvoja grada.

Prva točka je uključenost građana i kvartovska autonomija za koju stoji opis: „Uključenost građana u procese upravljanja gradskim sredstvima te njihova transparentnost važne su odlike svakog demokratskog društva. Povećanjem stupnja kvartovske autonomije kroz preraspodjelu sredstava kao i sveobuhvatnom dostupnošću informacija o gradskim poslovima, nastojat će pripomoći osjećaju uključenosti građana te ih motivirati da doprinesu razvoju Rijeke.“

Sljedeću točku Miletić je nazvao Rijeka 5.0. – Orijentacija na gospodarstvo budućnosti, a u njezinom opisu stoji: „Rijeka je u tranziciji ostala bez svoje industrije, a novi gospodarski oblici nisu je nadomjestili na adekvatan način. Kroz odgovorno upravljanje javnim sredstvima, poboljšanjem gradske prometne i komunalne infrastrukture te precizno promišljenim razvojnim projektima baziranim na zelenoj politici i održivom napretku poticat ću razvitak gradskog gospodarstva temeljenog na modernim tehnologijama.“

Treća točka je stvaranje uvjeta za kvalitetniji život. „Rijeka iz godine u godinu bilježi odljev stanovništva, pretežito mladih ljudi za koje grad više ne predstavlja perspektivnu sredinu za život. Kako bi preokrenuli takav trend, težit ću unaprjeđenju kvalitete odgojno-obrazovnog sustava, osnaživanju povezanosti obrazovnih institucija s tržištem rada, poticanju zapošljivosti, stvaranju pogodnih uvjeta za djecu i obitelji te jačanju sportskog i kulturnog programa grada“, istaknuo je Miletić.

Naposljetku, tu je i solidarnost prema osjetljivim skupinama. U svezi s posljednjom točkom, Miletić je istaknuo: „Stupanj razvijenosti društva u velikoj je mjeri definiran njegovom brigom za socijalno ugrožene i marginalizirane skupine. Upravo iz tog razloga, nastojat ću ojačati sustav socijalne skrbi, zalagat ću se za opću solidarnost i brigu o socijalno ugroženim skupinama te težiti unaprjeđenju kvalitete socijalnih usluga i senzibiliziranju javnosti o potrebama marginaliziranih skupina.“

Komentari