Krk će naplaćivati tuširanje na plaži: Pola minuta – 20 centi

42
tuširanje na plaži

S jednim glasom protiv i 11 afirmativnih usvojen prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti Grada Krka na Opće uvjete pružanja usluge korištenja javnih tuševa na gradskim plažama. Zakonom o komunalnom gospodarstvu propisano je da isporučitelj komunalne usluge koji obavlja uslužnu komunalnu djelatnost u svrhu njezinog obavljanja donosi opće uvjete isporuke komunalne usluge, i to uz prethodnu suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.

Navedenim je Zakonom, također, propisano kako predstavničko tijelo kao komunalne djelatnosti posebnom odlukom može odrediti i druge djelatnosti, ako se njima kontinuirano zadovoljavaju potrebe od životnog značenja za stanovništvo na području jedinice lokalne samouprave, ako po svom sadržaju i značenju one predstavljaju nezamjenjiv uvjet života i rada u naselju te ako su pretežno uslužnog karaktera i ako se obavljaju prema načelima komunalnog gospodarstva.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Krka, održanoj 13. travnja 2022. godine, donesena je Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka kojom je djelatnostima od značaja za Grad Krk pribrojena i usluga korištenja javnih tuševa na gradskim plažama.

Prema tome, isporučitelj usluge korištenja javnih tuševa na gradskim plažama, komunalno poduzeće Vecla d.o.o., utvrdio je Opće uvjeta pružanja usluge korištenja javnih tuševa na gradskim plažama, temeljem kojih će radno vrijeme javnog tuša s naplatom (koji, pritom, mora imati istaknutu obavijest da se radi o javnom tušu te visinu naknade i način naplate za korištenje javnog tuša) biti između 01. lipnja i 15. listopada, od ponedjeljka do nedjelje, od 00.00 do 24.00 sata, s time da će se za tuširanje u trajanju od 20 do 30 sekundi naplata vršiti unaprijed, i to kovanicama putem aparata za naplatu kao sastavnog dijela javnog tuša. Isporučitelj usluge pritom je prostor javnih tuševa dužan održavati urednim i u funkcionalnom stanju te obavljati nužne i redovite popravke. Nakon usvajanja Općih uvjeta, uz prethodnu suglasnost gradonačelnika Grada Krka, bit će donesen cjenik za uslugu korištenja javnih tuševa na gradskim plažama, a za njegovu svaku izmjenu i/ili dopunu bit će potrebno pribavljati upravo prethodnu suglasnost gradonačelnika.

Komentari