Krenuli upisi za jesenski ciklus Sveučilišta za 3. dob

109
sveučilište za 3. dob

Sveučilište u Rijeci, u suradnji s Gradom Rijeka i Primorsko-goranskom županijom zainteresiranim građankama i građanima s prebivalištem u PGŽ, starijim od 55 godina i minimalno sa završenom srednjom školom, organizira niz predavanja  u sklopu projekta Sveučilište za 3. dob. Upisi traju do 8. listopada 2023.

Jeste li znali da učenje u starijoj dobi doprinosi očuvanju mentalnog zdravlja? Na  Sveučilištu za 3. dob možete istovremeno učiti, družiti se i dobro se zabaviti. Uz naše sveučilišne profesore i profesorice moći ćete steći znanje ili praktične vještine iz područja povijesti, praktične informatike, slikarstva, psihologije i još mnogo toga.

Jesenji ciklus otvara posjet palači Moise na Cresu uz predavanje “Ugroženosti ranjivih naselja Primorsko-goranske županije od obalnog plavljenja” dr.sc. Igora Ružića u srijedu 11. listopada 2023. na kojem će sudjelovati dosadašnji polaznici i polaznice, a ima i još nekoliko slobodnih mjesta za ostale zainteresirane.

„Praktična informatika“ od 5 susreta omogućit će stjecanje praktičnih vještina osnova rada na računalu, pretraživanja i komunikacije putem interneta, korištenja smartphonea te usluge e-Građani.  Održavat će se utorkom i četvrtkom 17:30 – 19 sati, od  10. do 24. listopada 2023. na Učiteljskom fakultetu u Rijeci.

Ciklusom „Suočavanje sa stresom, zdravlje i starenje“ kroz 5 predavanja predavanja, demonstracije i raspravu sudionici/ce će se bolje će se upoznati s psihološkim teorijama i istraživanjima koja se odnose na stres i suočavanje sa stresom uz poseban naglasak na proces starenja. Predavanja se održavaju utorkom i četvrtkom 17:00 – 18:30 sati na Filozofskom fakultetu u Rijeci od 21. studenog do 5. prosinca 2023.

Za sve ljubitelje povijesti nezaobilazna su predavanja ciklusa predavanja posvećenih novovjekovnoj i suvremenoj povijesti Rijeke i okolice. O burnoj i turbulentnoj povijesti Rijeke i sjevernojadranskog prostora različiti  predavači i predačavice će prezentirati najnovija istraživanja i interpretacije hrvatske i svjetske historiografije. Predavanja se održavaju utorkom i četvrtkom, od 17 do 18:30, od  26. listopada do 14. studenog 2023. (i jedno predavanje u siječnju 2024.) na Filozofskom fakultetu u Rijeci.

Sveučilište nudi i početne i napredne radionice slikarstva. Početne su namijenjene onima koji se dosad nisu susreli sa slikarstvom, a napredne onima koji su već pohađali barem jednu razinu naših radionica slikarstva i imaju iskustva u slikanju. Radionice se održavaju srijedom 17:00 – 19 sati na Akademiji primijenjenih umjetnosti od 18. listopada do 6. prosinca.

Osim ciklusa, održavaju se i različita tematska predavanja srijedom. Polaznike i polaznice očekuju: posjet Pomorskom fakultetu i navigacijskiom simulatoru, predavanje o važnosti bilingualizma, obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, predavanje Centra za genetičku edukaciju te posjet Kabinetu vještina Medicinskog fakulteta u Rijeci.

Više o jesenskom ciklusu možete pročitati na web stranici.

Upisi u jesenske cikluse predavanja i radionica traju do 8. listopada. Upisi se vrše putem e-maila 3dob@uniri.hr s podacima IME PREZIME, GODIŠTE, STRUČNA SPREMA, ADRESA, EMAIL, TELEFON, a informacije je moguće dobiti i telefonom (051 584 862).

Kotizacija za ciklus predavanja iz informatike, povijesti i psihologije iznosi 20,00 EUR (150,69 HRK), a za ciklus radionica početnog i naprednog slikarstva 40,00 EUR (301,38 HRK). Kratka predavanja srijedom su besplatna.

Komentari