Krajem travnja započinje druga faza izgradnje kanalizacijske mreže Visoke zone Lovrana

9

Dobra suradnja između Liburnijskih voda, Hrvatskih voda i Općine Lovran rezultirala je nastavkom razvijanja i poboljšanja sustava sanitarne odvodnje na području Lovrana pa će tako krajem mjeseca travnja započeti  druga faza izgradnje projekta  sanitarne kanalizacije Visoke zone Lovrana, glavni kolektor Liganj – Tuliševica.

Radovi će obuhvaćati izgradnju cca 1000 m kolektora javne sanitarne odvodnje po županijskoj cesti  te izgradnju jednog manjeg ogranka u dužini od 45 m koji se odvaja prema  Društvenom domu Liganj. U sklopu izgradnje navedenih cjevovoda omogućiti će se tridesetak novih priključaka na sustav sanitarne kanalizacije čime će se poboljšati životni standard lokalnog stanovništva kao i osigurati zaštita okoliša. Novoizgrađeni kolektor biti će spojen na postojeći sustav javne sanitarne odvodnje , odnosno nastaviti će se na dio cjevovoda izvedenog u prvoj fazi izgradnje 2020. godine  u kojoj se postavilo prvih 230 metara glavnog kolektora Liganj – Tuliševica te omogućilo 13 novih priključaka na sustav sanitarne odvodnje.

Također, u sklopu izgradnje kanalizacijske mreže planirana je i rekonstrukcija približno 150 metara vodoopskrbnog cjevovoda , kao i postavljanje instalacije za javnu rasvjetu cijelom dužinom trase glavnog kolektora po prometnici koja je u nadležnosti Županijske uprave za ceste Primorsko – goranske županije s kojom Općina Lovran i Liburnijske vode uspješno surađuju na raznim projektima već duži niz godina.

Vrijednost  projekta u 2021. godini bez PDV-a iznosi 2,6 milijuna kuna, a 80% projekta   financiraju Hrvatske vode, dok je preostali dio iznosa osigurano iz proračuna Općine Lovran. PDV će podmiriti Liburnijske vode. Planirani rok završetka ove faze radova je 15. studeni 2021 godine, te će se projekt nastaviti u narednim godinama.

Važno je napomenuti kako razvijanje sustava javne sanitarne kanalizacije značajno pridonosi povećanju životnog standarda, pa je tako realizacijom cjelokupnog projekta sanitarne kanalizacije Visoke zone Lovrana, glavni kolektor Liganj – Tuliševica u ukupnoj duljini od 2 500 metara,  predviđena izgradnja preko 80 novih priključaka na sustav odvodnje na području Općine Lovran, kao i mogućnost za širenje kanalizacijske mreže na predmetnom području. Ulaganje u komunalnu infrastrukturu od velikog je značaja za Općinu Lovran jer osim samog poboljšanja životnog standarda stanovništva i zdravstvenih uvjeta, pridonosi se i boljim uvjetima za razvoj gospodarstva i turizma, a istovremeno se doprinosi zaštiti podzemnih i površinskih voda kao i cjelokupnog ekosustava.

Komentari